Novosti i najave

studeni 12, 2018

TAIEX Regio Studijski posjet Švedskoj 6.-9.11.2018.g.

U okviru programa TAIEX Regio, djelatnici Agencije boravili su u studijskom posjetu Švedskoj. Cilj posjeta bio je upoznavanje sa iskustvima u provedbi projekata širokopojasne mreže na regionalnoj i lokalnoj (općinskoj) razini po modelu JPP-a. Domaćin je bila Swedish Post and Telecom Authority (PTS), a sastanci su održani sa predstavnicima javnog i privatnog sektora iz relevantnih institucija, te predstavnicima udruga i neprofitnih organizacija. Domaćini su predstavili nacionalne ciljeve sukladne Digitalnom planu […]

listopad 22, 2018

Započinje ciklus radionica o kombiniranju JPP-a i europskih strukturnih i investicijskih fondova

Agencija za investicije i konkurentnost u suradnji sa razvojnim agencijama Dubrovačko-neretvanske, Bjelovarsko bilogorske i Virovitičko-podravske županije organizira ciklus poludnevnih radionica o primjeni modela kombiniranog financiranja u projektima izgradnje javne infrastrukture. Prijave za sudjelovanje zainteresiranih predstavnika JLP(R)S, javnih i komunalnih poduzeća i ustanova zaprimaju se u razvojnim agencijama DUNEA, RRA BBZ i Vidra. Model kombiniranja javno-privatnog partnerstva i europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) u okviru Regionalne politike kao i Europskog […]

lipanj 18, 2018

Održan ciklus radionica o kombiniranom financiranju za predstavnike JLP(R)S

Agencija za investicije i konkurentnost u suradnji sa razvojnim agencijama Krapinsko-zagorske, Međimurske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Požeško-slavonske i Šibensko-kninske županije organizirala je poludnevne radionice o primjeni modela kombiniranog financiranja u projektima izgradnje javne infrastrukture. Radionice su održane od travnja do lipnja 2018.g., a slijedeći ciklus je planiran za jesen 2018.g. Model kombiniranja javno-privatnog partnerstva i europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) u okviru Regionalne politike kao i Europskog fonda za strateška ulaganja […]

lipanj 14, 2018

Grad Kraljevica potpisao Ugovor JPP-a za projekt javne rasvjete

Grad Kraljevica potpisao je 16-godišnji Ugovor JPP-a sa privatnim partnerom Petrol javna rasvjeta d.o.o. u svrhu izgradnje i rekonstrukcije, financiranja, upravljanja i održavanja sustava javne rasvjete na području grada. Ugovoreni tehnički standard sukladan je mjerama energetske učinkovitosti, te su planirane znatne uštede i modernizacija sustava. Kapitalna vrijednost projekta je 4,2 mil kuna.

ožujak 12, 2018

EPEC objavio pregled tržišta JPP-a u EU za 2017.g.

U 2017.g. sklopljene su 42 transakcije u vrijednosti od 14.4 mlrd eura, što je povećanje za 22% u odnosu na obujam transakcija u 2016.g., ali istovremeno i smanjenje broja transakcija za 38%. Povećan je broj velikih projekata (preko 500 mil eura) na 8 sa šest, a i dalje prednjače projekti u području prometa po broju i vrijednosti. Po vrijednosti projekata, prednjači Turska, dok je Velika Britanija vodeća po broju projekata. […]

ožujak 8, 2018

Posjet delegacije Zeničko-dobojskog kantona AIK-u

U posjetu Agenciji 5.-6. ožujka boravila je četveročlana delegacija Vlade Zeničko-dobojskog kantona iz susjedne Bosne i Hercegovine, kako bi se upoznala sa iskustvima u provedbi projekata javno-privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj. Na razini kantona usvojen je zakonodavni okvir, te su se ministar privrede, ministar zdravstva, ministar obrazovanja, znanosti, kulture i športa i ministar prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštite okoliša željeli podrobnije upoznati sa mogućnostima izgradnje infrastrukture i realizacije […]

prosinac 21, 2017

Održane dvije radionice „Primjena modela JPP-a u projektima javne rasvjete i energetske obnove javnih zgrada (deep renovation)”

Djelatnici Sektora za javno-privatno partnerstvo održali su dvije radionice o primjeni modela javno-privatnog partnerstva u projektima javne rasvjete i energetske obnove javnih zgrada (deep renovation). Prva radionica održana je 23.studenog u Slavonskom Brodu a organizirana je u suradnji sa Razvojnom agencijom Brodsko- posavske županije. Druga radionica održana je 7.prosinca u Puli a organizirana je zajedno sa Istarskom razvojnom agencijom. Na primjerima iz prakse predstavljen je model kombiniranja JPP-a i europskih […]

prosinac 14, 2017

Održan ciklus radionica o javno-privatnom partnerstvu za listopad – prosinac 2017.g.

Agencija za investicije i konkurentnost u suradnji sa županijama i regionalnim razvojnim agencijama organizirala je radionice namijenjene predstavnicima jedinica lokalne i područne samouprave, javnih poduzeća, te zainteresiranih iz privatnog sektora s ciljem informiranja sudionika o konkretnim mogućnostima korištenja kombiniranja oblika bespovratnih pomoći EU te javno – privatnog partnerstva, te predstavljanje novih mogućnosti koje pružaju fondovi EU u okviru modela javno – privatnog partnerstva i načina na koji mogu u značajnoj […]

studeni 17, 2017

U Zadru održana radionica “Kombiniranje europskih strukturnih i investicijskih fondova i JPP-a”

Agencija za investicije i konkurentnost u suradnji sa Razvojnom agencijom Zadarske županije ZADRA NOVA organizirala je u četvrtak, 16. studenog poludnevnu radionicu o mogućnostima kombiniranog financiranja javne infrastrukture. Na radionici je sudjelovalo 20-tak sudionika iz općina i gradova, razvojnih agencija, javnih ustanova i Sveučilišta u Zadru. Model kombiniranja javno-privatnog partnerstva i europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) u okviru Regionalne politike kao i Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) u […]

listopad 24, 2017

U Vinkovcima održana radionica “Kombiniranje europskih strukturnih i investicijskih fondova i JPP-a”

Agencija za investicije i konkurentnost u suradnji sa Vukovarsko-srijemskom županijom i Agencijom za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST d.o.o. organizirala je u četvrtak, 19. listopada poludnevnu radionicu o mogućnostima kombiniranog financiranja javne infrastrukture. Na radionici je sudjelovalo 30-tak sudionika iz općina i gradova, razvojnih agencija i privatnog sektora. Model kombiniranja javno-privatnog partnerstva i europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) u okviru Regionalne politike kao i Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) […]

BDP (2017.) – 48,700 milijardi € • BDP po stanovniku (2017.) – 11 806 € • Robni izvoz (2017.) – 13,98 milijardi € • Prihodi od turizma (2017) – 9,49 milijardi € • Prosječni tečaj (2017.) HRK/EUR – 7,46; HRK/USD – 6,62