Novosti i najave

listopad 31, 2016

Posjet delegacije Grada Prištine

Delegacija Grada Prištine boravila je u dvodnevnom posjetu Agenciji za investicije i konkurentnost 27. i 28. listopada 2016.g. Prvog dana posjete prezentirana su im iskustva RH u primjeni modela javno-privatnog partnerstva. Najviše interesa iskazali su za područje školstva, te su drugog dana u petak, 28. listopada posjetili Grad Varaždin i Varaždinsku županiju. Na sastanku u županiji, goste iz Prištine pozdravio je varaždinski župan g. Predragom Štromarom sa suradnicima, te im […]

listopad 31, 2016

Započeo projekt “Instrumenti za kombiniranje europskih strukturnih i investicijskih fondova i JPP-a”

Dana 24. listopada 2016.g. započeo je projekt iz programa Prijelaznog instrumenta u trajanju od šest mjeseci. U okviru projekta biti će izrađeni investicijski financijski i metodološki instrumenti koji će se koristiti za kvalitetnije pripremanje i upravljanje projektima javno-privatnog partnerstva kombiniranih sa ESI  fondovima. Pri izradi ovih alata vodit će se računa o EU regulativi za financijsko i statističko praćenje javnih projekata. Projektom su predviđene i radionice za javni sektor za […]

travanj 4, 2016

EPEC objavio pregled europskog tržišta JPP-a za 2015.g.

U 2015.g. ukupna vrijednost transakcija JPP-a na europskom tržištu (koje uključuje EU-28, zemlje Zapadnog Balkana i Tursku) dosegla je 15.6 milijardi eura, što predstavlja smanjenje od 17% u odnosu na 2014.g. Zaključeno je 49 transakcija u usporedbi sa 82 u 2014.g. S druge strane, povećana je prosječna vrijednost transakcije na 319 milijuna eura u odnosu na 229 milijuna eura u 2014.g. Preko 85% transakcija su ugovori JPP-a u kojima javni […]

prosinac 30, 2015

Analiza i pregled stanja tržišta JPP-a U RH

Pregled obuhvaća projekte u fazi provedbe i građenja u ukupnom iznosu od 330 milijuna eura, a u fazi nabave i pripreme vrijednost tržišta iznosi 628 milijuna eura. Pregled stanja i analiza tržišta JPP-a XII2015

BDP (2017.) – 48,700 milijardi € • BDP po stanovniku (2017.) – 11 806 € • Robni izvoz (2017.) – 13,98 milijardi € • Prihodi od turizma (2017) – 9,49 milijardi € • Prosječni tečaj (2017.) HRK/EUR – 7,46; HRK/USD – 6,62