Novosti i najave

travanj 4, 2016

EPEC objavio pregled europskog tržišta JPP-a za 2015.g.

U 2015.g. ukupna vrijednost transakcija JPP-a na europskom tržištu (koje uključuje EU-28, zemlje Zapadnog Balkana i Tursku) dosegla je 15.6 milijardi eura, što predstavlja smanjenje od 17% u odnosu na 2014.g. Zaključeno je 49 transakcija u usporedbi sa 82 u 2014.g. S druge strane, povećana je prosječna vrijednost transakcije na 319 milijuna eura u odnosu na 229 milijuna eura u 2014.g. Preko 85% transakcija su ugovori JPP-a u kojima javni […]

prosinac 30, 2015

Analiza i pregled stanja tržišta JPP-a U RH

Pregled obuhvaća projekte u fazi provedbe i građenja u ukupnom iznosu od 330 milijuna eura, a u fazi nabave i pripreme vrijednost tržišta iznosi 628 milijuna eura. Pregled stanja i analiza tržišta JPP-a XII2015

BDP (2017.) – 48,700 milijardi € • BDP po stanovniku (2017.) – 11 806 € • Robni izvoz (2017.) – 13,98 milijardi € • Prihodi od turizma (2017) – 9,49 milijardi € • Prosječni tečaj (2017.) HRK/EUR – 7,46; HRK/USD – 6,62