ožujak 12, 2018

EPEC objavio pregled tržišta JPP-a u EU za 2017.g.

U 2017.g. sklopljene su 42 transakcije u vrijednosti od 14.4 mlrd eura, što je povećanje za 22% u odnosu na obujam transakcija u 2016.g., ali istovremeno i smanjenje broja transakcija za 38%. Povećan je broj velikih projekata (preko 500 mil eura) na 8 sa šest, a i dalje prednjače projekti u području prometa po broju i vrijednosti. Po vrijednosti projekata, prednjači Turska, dok je Velika Britanija vodeća po broju projekata. Preko 60% projekata ugovoreno je po modelu JPP-a u kojem javni partner plaća naknadu privatnom partneru prema raspoloživosti.

Što se tiče zalihe projekata (PPP pipeline), krajem 2017.g. bio je u fazi natječaja 61 projekt u ukupnoj vrijednosti od 18.1 mlrd eura. Turska prednjači po vrijednosti projekata koji su trenutno u fazi nabave (4.2 mlrd eura), dok Francuska prednjači po broju projekata (12).

Više

BDP (2017.) – 48,700 milijardi € • BDP po stanovniku (2017.) – 11 806 € • Robni izvoz (2017.) – 13,98 milijardi € • Prihodi od turizma (2017) – 9,49 milijardi € • Prosječni tečaj (2017.) HRK/EUR – 7,46; HRK/USD – 6,62