Lokacija s petljom

ljudi unutar 20 minuta

milijuna potrošača – tržište EU

najvažnija europska pravca križaju se u Sisačko moslavačkoj županiji

Povoljna lokacija

Razvijena infrastruktura

BDP (2017.) – 48,700 milijardi € • BDP po stanovniku (2017.) – 11 806 € • Robni izvoz (2017.) – 13,98 milijardi € • Prihodi od turizma (2017) – 9,49 milijardi € • Prosječni tečaj (2017.) HRK/EUR – 7,46; HRK/USD – 6,62