Lokacija s petljom

ljudi unutar 20 minuta

milijuna potrošača – tržište EU

najvažnija europska pravca križaju se u Sisačko moslavačkoj županiji

Povoljna lokacija

Razvijena infrastruktura

BDP (2016.) – 45, 58 milijardi € • BDP po stanovniku (2016.) – 10 929 € • Robni izvoz (2016.) – 12,3 milijarde € • Prihodi od turizma (2016) – 8,6 milijardi € • Prosječni tečaj (2016.) HRK/EUR – 7,5; HRK/USD – 6,8