Dozvole za boravak i rad i vize

Zakonom o strancima propisano je da stranac može raditi u Republici Hrvatskoj na temelju dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada.

Bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada mogu raditi stranci koji u Republici Hrvatskoj imaju odobren:

  1. stalni boravak,
  2. azil, supsidijarnu ili privremenu zaštitu,
  3. privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji s hrvatskim državljaninom, strancem na stalnom boravku, azilantom te strancem kojem je odobrena supsidijarna ili privremena zaštita,
  4. privremeni boravak iz humanitarnih razloga,
  5. autonomni boravak,
  6. status redovitog učenika ili studenta kada obavljaju poslove posredstvom ovlaštenih posrednika, bez zasnivanja radnog odnosa,
  7. privremeni boravak u svrhu znanstvenog istraživanja koji je odobren temeljem ugovora o gostovanju.

Obrazac za prijavu i odjavu boravišta
Zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeni boravak, stalni boravak i autonomni boravak
Zahtjev za vizu
Zahtjev za izdavanje poslovne/radne strancu(1), (2)
Zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad
Zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad 2
Zakon o strancima (NN 130/11) (NN 74/13)

BDP (2017.) – 48,700 milijardi € • BDP po stanovniku (2017.) – 11 806 € • Robni izvoz (2017.) – 13,98 milijardi € • Prihodi od turizma (2017) – 9,49 milijardi € • Prosječni tečaj (2017.) HRK/EUR – 7,46; HRK/USD – 6,62