Intelektualno vlasništvo

Hrvatska je svjesna činjenice da je u današnjem svijetu unapređenje proizvoda i proizvodnih procesa ključ opstanka velikih globalnih kompanija, koje ulažu ogromna sredstva u proces istraživanja i razvoja novih proizvoda i tehnologija.

U takvom okruženju intelektualno vlasništvo je postalo najvrjednija stavka u imovini kompanije i jedna od vrlo bitnih komponenti poslovnog svijeta uopće. Uvidjevši to Republika Hrvatska je krajem 2003. donijela niz zakona o zaštiti intelektualnog vlasništva tako da je naše zakonodavstvo potpuno usklađeno s pravilima EU.

Važno je napomenuti da je Hrvatska postala članicom svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) i potpisnik je svih važnijih međunarodnih ugovora koji su vezani za intelektualno vlasništvo. Kao članica WTO-a, Hrvatska je stranka i Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS).

Od 1. srpnja 2013. godine Republika Hrvatska je obuhvaćena sustavom žiga Zajednice (Community Trade Mark – CTM) i dizajna Zajednice (Community Design – CD). Od tog datuma primjenjuje se i jedno novo pravo intelektualnog vlasništva – neregistrirani dizajn Zajednice. To pravo se stječe bez formalnog postupka registracije, odgovarajućim otkrivanjem dizajna javnosti na području Europske unije, a odnosi se na zabranu zlouporabe kroz umnožavanje zaštićenog dizajna.

Isto tako, od 1. srpnja 2013. godine u području patenata uvode se novi pravni instituti – svjedodžba o dodatnoj zaštiti za lijekove namijenjene ljudima i životinjama te za sredstva za zaštitu bilja kojima se pruža mogućnost dodatnog produženja trajanja zaštite iz temeljnog patenta za lijekove namijenjene ljudima i životinjama te proizvode za zaštitu bilja.

Konačno, neke djelatnosti vezane uz zaštitu intelektualnog vlasništva u Republici Hrvatskoj osim fizičkih i pravnih osoba iz Hrvatske mogu pod jednakim uvjetima obavljati i one iz zemalja Europske unije.

Tijelo nadležno za registraciju intelektualnog vlasništva je Državni zavod za intelektualno vlasništvo na čijim stranicama možete naći sve relevantne zakone, pravilnike i obrasce (www.dziv.hr)

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN, br. 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13)
Zakon o patentu (NN br. 173/03, 87/05, 76/07, 30/09, 128/10 i 49/11)
Pravilnik o patentu (NN, br. 117/07, 03/11, 66/2011 i 145/12)
Zakon o industrijskom dizajnu (NN, br. 173/03, 76/07, 30/09 i 49/11)
Pravilnik o industrijskom dizajnu (NN, br. 72/04, 117/07 i 66/11)
Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (NN, br. 50/12)
Pravilnik o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (NN, br. 72/04, 117/07 i 66/11)
Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda (NN, br. 173/03, 76/07, 30/09 i 49/11)
Pravilnik o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda (NN, br. 72/04 i 117/07)
Zakon o žigu (NN br. 173/03, 76/07, 30/09 i  49/11)

BDP (2017.) – 48,700 milijardi € • BDP po stanovniku (2017.) – 11 806 € • Robni izvoz (2017.) – 13,98 milijardi € • Prihodi od turizma (2017) – 9,49 milijardi € • Prosječni tečaj (2017.) HRK/EUR – 7,46; HRK/USD – 6,62