Osnivanje predstavništva

Predstavništvo u Hrvatskoj može osnovati strana osoba koja obavlja gospodarsku djelatnost te nacionalna ili međunarodna gospodarska udruga. Predstavništvo se može osnovati radi istraživanja tržišta te radi svoga predstavljanja. Predstavništvo nema status pravne osobe i smatra se dijelom osnivača. Ono ne može obavljati poslove iz djelatnosti osnivača odnosno ugovarati poslove za osnivača, nego obavlja poslove po nalogu osnivača. Iznimno predstavništva stranih zračnih prijevoznika mogu obavljati i prodaju prijevoznih dokumenata u skladu s međudržavnim ugovorima koje je sklopila Hrvatska i međunarodnim konvencijama.

Predstavništvo posluje pod tvrtkom osnivača s naznakom da je riječ o predstavništvu. Predstavništvo se upisuje u Registar predstavništava stranih osoba u Hrvatskoj, koji se vodi u Ministarstvu gospodarstva i može početi raditi tek nakon upisa u Registar.

Nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, tvrtke sa sjedištem u drugim zemljama članicama EU-a s predstavništvima u Hrvatskoj, a čiji su uredi već registrirani u Registru predstavništava stranih osoba pri Ministarstvu gospodarstva i koji namjeravaju nastaviti poslovanje na hrvatskom teritoriju, uz zapošljavanje radnika i zasebne poslovne prostore, moraju promijeniti pravni oblik predstavništva. Ova promjena će značiti da će predstavništvo postati ogranak ili lokalno registrirano poduzeće ili obrt. Također, nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, gospodarski subjekti koji dolaze iz drugih zemalja članica Europske unije više neće moći otvarati predstavništva u Republici Hrvatskoj, već samo registrirati ogranak ili otvoriti lokalnu tvrtku ili obrt. 

BDP (2017.) – 48,700 milijardi € • BDP po stanovniku (2017.) – 11 806 € • Robni izvoz (2017.) – 13,98 milijardi € • Prihodi od turizma (2017) – 9,49 milijardi € • Prosječni tečaj (2017.) HRK/EUR – 7,46; HRK/USD – 6,62