Međunarodna suradnja

Aktivnosti Sektora za javno-privatno partnerstvo, uz ostalo obuhvaćaju slijedeće:

  • predlaganje i provedbu projekata financiranih iz sredstava EU (ESIF, programi zajednice itd.), pripremu i provedbu programa tehničke pomoći,
  • aktivno sudjelovanje u radu Europskog centra za JPP (EPEC-a – European PPP Expertise Center), zajedničke inicijative Europske komisije i Europske investicijske banke utemeljene 16. rujna 2008. godine, a u kojem je Agencija punopravni član od siječnja 2010. godine,
  • aktivno sudjelovanje u radu Radne grupe za JPP (Working Party on PPP) pri Odboru za inovacije, konkurentnost i javno-privatno partnerstvo (Committee on Innovation, Competitiveness and Public Private Partnerships – CICPPP) koji djeluje u okviru Gospodarske komisije za Europu (Economic Commission for Europe – ECE) kao jedne od 5 regionalnih komisija unutar Ekonomskog i socijalnog vijeća UN-a (ECOSOC),
  • vođenje Inicijalnog tajništva Mreže za JPP u Jugoistočnoj Europi, osnovane 2009. godine temeljem Ministarske izjave usvojene 25. rujna 2009. godine na Ministarskoj konferenciji o JPP-u, koju je organiziralo Vijeće za regionalnu suradnju (RCC – Regional Co-operation Council) u okviru Procesa suradnje u jugoistočnoj Europi (SEECP – South-East European Co-operation Process),
  • bilateralnu suradnju s nacionalnim tijelima nadležnim za JPP u drugim državama, posebno u EU i u Jugoistočnoj Europi,
  • suradnju u okviru međunarodnih inicijativa i projekata, kao što je inicijativa RH u oblikovanju Strategije EU za dunavsku regiju i sl.,
  • aktivno sudjelovanje u provedbi Nacionalne strategije razvojne suradnje RH.
Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr