Međunarodna suradnja

Aktivnosti Sektora za javno-privatno partnerstvo, uz ostalo obuhvaćaju slijedeće:

  • predlaganje i provedbu projekata financiranih iz sredstava EU (ESIF, programi zajednice itd.), pripremu i provedbu programa tehničke pomoći,
  • aktivno sudjelovanje u radu Europskog centra za JPP (EPEC-a – European PPP Expertise Center), zajedničke inicijative Europske komisije i Europske investicijske banke utemeljene 16. rujna 2008. godine, a u kojem je Agencija punopravni član od siječnja 2010. godine,
  • aktivno sudjelovanje u radu Tima stručnjaka za JPP (TOS – Team of Specialists for PPP), stručnog tijela UN-a za JPP utemeljenog 2007. godine u okviru Odbora za gospodarsku suradnju i integracije (CECI –Committee on Economic Co-operation and Integration) unutar Gospodarske komisije za Europu (UNECE – United Nation Economic Commission for Europe),
  • vođenje Inicijalnog tajništva Mreže za JPP u Jugoistočnoj Europi, osnovane 2009. godine temeljem Ministarske izjave usvojene 25. rujna 2009. godine na Ministarskoj konferenciji o JPP-u, koju je organiziralo Vijeće za regionalnu suradnju (RCC – Regional Co-operation Council) u okviru Procesa suradnje u jugoistočnoj Europi (SEECP – South-East European Co-operation Process),
  • bilateralnu suradnju s nacionalnim tijelima nadležnim za JPP u drugim državama, posebno u EU i u Jugoistočnoj Europi,
  • suradnju u okviru međunarodnih inicijativa i projekata, kao što je inicijativa RH u oblikovanju Strategije EU za dunavsku regiju i sl.,
  • aktivno sudjelovanje u provedbi Nacionalne strategije razvojne suradnje RH.
BDP (2016.) – 45, 58 milijardi € • BDP po stanovniku (2016.) – 10 929 € • Robni izvoz (2016.) – 12,3 milijarde € • Prihodi od turizma (2016) – 8,6 milijardi € • Prosječni tečaj (2016.) HRK/EUR – 7,5; HRK/USD – 6,8