Mišljenja i odluke

– Identifikacija računa u računskom planu za evidenciju JPP naknada
Identifikacija računa, suglasnost traži se, 27. siječnja 2016.g.
Mfin, suglasnost daje se, 15. veljače 2016.g.

– Informacija Državnog zavoda za statistiku o evidenciji projekata iz područja energetske učinkovitosti u odnosu na dug opće države, 13. studenog 2015.g.
DZS Inf. o evidenciji projekata en.uč. u odnosu na dug države

– Objašnjenje Agencije za investicije i konkurentnost o klasifikaciji projekata energetske učinkovitosti, 13. listopada 2015.g.
AIK obrazlozenje

– Mišljenje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na primjenu Zakona o komunalnom gospodarstvu i Zakona o javno-privatnom partnerstvu, 2. rujna 2014.g.
MGIPU IiD ZJPP

BDP (2015.) – 43, 92 milijardi € • BDP po stanovniku (2015.) – 10 364 € • Robni izvoz (2015.) – 11,5 milijardi € • Prihodi od turizma (2015) – 7,9 milijardi € • Prosječni tečaj (2015.) HRK/EUR – 7,6; HRK/USD – 6,86