Konkurentnost

Konkurentnost se definira kao produktivnost kojom država ili poduzeće koristi svoje ljudske resurse, kapital i prirodne resurse. – Michael E. Porter

Želimo stvoriti kvalitativne podloge za poboljšanje poslovnog okruženja s ciljem jačanja konkurentnosti Republike Hrvatske. Sektor za konkurentnost daje podršku resornim ministarstvima pri izradi strateških dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti, sudjeluje u pripremi i provođenju projekata i programa Europske unije, koordinira i operativno daje podršku pri uspostavi i radu klastera konkurentnosti te predlaže, prati i analizira aktivnosti za poticanje razvoja poslovne klime i olakšanja poslovanja u Hrvatskoj.

BDP (2015.) – 43, 92 milijardi € • BDP po stanovniku (2015.) – 10 364 € • Robni izvoz (2015.) – 11,5 milijardi € • Prihodi od turizma (2015) – 7,9 milijardi € • Prosječni tečaj (2015.) HRK/EUR – 7,6; HRK/USD – 6,86