Konkurentnost

Konkurentnost se definira kao produktivnost kojom država ili poduzeće koristi svoje ljudske resurse, kapital i prirodne resurse. – Michael E. Porter

Konkurentnost prema definiciji OECD-a označava sposobnost države da u slobodnim i ravnopravnim tržišnim uvjetima proizvede robe i usluge koje prolaze test međunarodnog tržišta, uz istovremeno zadržavanje i dugoročno povećanje realnog dohotka stanovništva. Konkurentnost države jedan je od rezultata globalizacije i ima sve veći značaj za svaku državu koja želi razvijati svoju industriju i gospodarstvo. Sve države svijeta u današnjici intenzivno promišljaju o svojoj konkurentnosti i načinu njezina unapređenja. Ostvarenjem bolje konkurentske pozicije postižu rast i podižu životni standard unutar zemlje. Države  konkuriraju za tržišta, tehnologije, vještine i investicije što ukazuje na njihovu višu razinu razvijenosti i doprinosi mnogim drugim segmentima poput boljih životnih uvjeta, prepoznatljivosti i imidžu zemlje.

Hrvatska ima za cilj povećati svoju konkurentnost, stvoriti kvalitativne podloge za poboljšanje poslovnog okruženja i pozicionirati se među vodeće destinacije za ulaganje. Agencija za investicije i konkurentnost unutar Sektora za konkurentnost daje podršku resornim ministarstvima pri izradi strateških dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti, sudjeluje u pripremi i provođenju projekata i programa Europske unije, koordinira i operativno daje podršku pri uspostavi i radu klastera konkurentnosti te predlaže, prati i analizira aktivnosti za poticanje razvoja poslovne klime i olakšanja poslovanja u Hrvatskoj.

 

BDP (2017.) – 48,700 milijardi € • BDP po stanovniku (2017.) – 11 806 € • Robni izvoz (2017.) – 13,98 milijardi € • Prihodi od turizma (2017) – 9,49 milijardi € • Prosječni tečaj (2017.) HRK/EUR – 7,46; HRK/USD – 6,62