Opskrba električnom energijom / Getting Electricity

Provedene reforme:

  • Donesena Uredba o izdavanju energetske suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja
  • Skraćen broj procedura s 5 na 3 procedure
  • Skraćeno vrijeme obrade zahtjeva
  • Izrađen portal za korisnike distribucijske elektroenergetske mreže
  • Uvođenje SAP-a

Prikaz smjernica procedura Opskrba električnom energijom (Getting Electricity) za DB 2018.g.

Detalje pokazatelja Opskrba električnom energijom za Hrvatsku na službenim stranicama Svjetske banke možete vidjeti ovdje.

Br.

Procedura
* procedure koje se odvijaju paralelno s prethodnom

Vrijeme

Trošak

TDU / Propis

Izvor

1.

Podnošenje zahtjeva za izdavanje prethodne elektroenergetske suglasnosti

15 dana

0 kn

HEP

Pravilnik o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_03_28_664.html

2.

Podnošenje zahtjeva za izdavanje elektroenergetske suglasnosti i sklapanje ugovora o korištenju mreže

30 dana

238.184,43 kn

HEPO DS

Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utrrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2018_01_7_180.html

3.*

Sklapanje ugovora o opskrbi krajnjeg kupca u okviru javne usluge

1 dan

–   kn

HEP ODS

Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1666.html

* = paralelno odvija se sa prethodnom procedurom

Procedure i troškovi prikazani su na način koji odgovara zadanim pretpostavkama „slučaja“ po Doing Business metodologiji.

BDP (2017.) – 48,700 milijardi € • BDP po stanovniku (2017.) – 11 806 € • Robni izvoz (2017.) – 13,98 milijardi € • Prihodi od turizma (2017) – 9,49 milijardi € • Prosječni tečaj (2017.) HRK/EUR – 7,46; HRK/USD – 6,62