Isho­đenje dozvola za gradnju / Dealing with Construction Permits

Reforme u postupku provedbe:

  1. Smanjenje broja procedura
  • Ministarstvo uvodi elektroničko podnošenje zahtjeva sa glavnim projektom u elektroničkom obliku
  • Ministarstvo uvodi eKonferenciju (elektroničko potvrđivanje glavnog projekta)
  1. Smanjenje ili ukidanje vodnog doprinosa

Prikaz smjernica procedura Ishođenje dozvola za gradnju (Dealing with Construction Permits) za DB 2018.g.

Detalje pokazatelja Ishođenje dozvola za gradnju za Hrvatsku na službenim stranicama Svjetske banke možete vidjeti ovdje.

Br.

Procedura

Potrebno vrijeme

Trošak

Nadležno tijelo / Propis

1.

Ishođenje potvrde na projekt od odjela za prikupljanje otpada

30 dana

Bez naknade

Nadležno komunalno poduzeće

2.

Ishođenje potvrde na projekt od nacionalne električne mreže/ Hrvatske elektroprivrede

1 dan

Bez naknade

Hrvatska elektroprivreda d.d.

3.

Ishođenje suglasnosti (sanitarno-tehnički uvjeti) od sanitarnog inspektorata

24 dana

70,00 kn

Sanitarni inspektorat

Zakon o sanitarnoj inspekciji

4.

Ishođenje potvrde na projekt od lokalnog vodnog tijela

14 dana

Bez naknade

Vodopskrba i odvodnja d.o.o.

Zakon o vodama

5.

Ishođenje obavijesti o uvjetima od Inspektorata za nadzor zaštite od požara pri MUP-u

3 dana

Bez naknade

Inspektorat za nadzor zaštite od požara, Ministarstvo unutarnjih poslova

Zakon o zaštiti od požara

6.

Ishođenje izvatka iz zemljišne knjige za predmetnu i susjedne čestice

1 dan

20 kn

Nadležni općinski sud, (zemljišnoknjižni odjel)

Zakon o gradnji

7.

Ishođenje posjedovnog lista za predmetnu i susjedne čestice

1 dan

70 kn

Područni uredi za katastar

8.

Ishođenje kopije katastarskog plana

1 dan

110 kn

Područni uredi za katastar

9.

Dobivanje rješenja od općinskog tijela u vezi komunalnih usluga

22 dana

262.613 kn

Jedinica lokalne samouprave

Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa

10.

Angažiranje nadzornog inženjera za provođenje nadzora tijekom gradnje

1 dan

26.250 kn

Privatna tvrtka

11.

Podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole te dobivanje građevinske dozvole

30 dana

14.000 kn

Jedinica lokalne samouprave

Zakon o gradnji

12.

Plaćanje vodnog doprinosa državnom poduzeću Hrvatske vode

15 dana

19.156 kn

Hrvatske vode

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

13.

Podnošenje prijave početka građenja

1 dan

20 kn

Grad Zagreb

Zakon o gradnji

14.

Nasumičan obilazak raznih općinskih inspekcija

1 dan

Bez naknade

Grad Zagreb

15.

Dobivanje vodnog i kanalizacijskog priključka

20 dana

8.000 kn

Lokalno vodno i komunalno tijelo

16.

Podnošenje zahtjeva za uporabnu dozvolu

1 dan

20 kn

Grad Zagreb

Zakon o gradnji

17.

Tehnički pregled

1 dan

2.040 kn

Grad Zagreba

Zakon o gradnji

18.

Dobivanje uporabne dozvole

21 dan

14.000 kn

Grad Zagreb

Zakon o gradnji

 

Procedure i troškovi prikazani su na način koji odgovara zadanim pretpostavkama „slučaja“ po Doing Business metodologiji.

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr