Plaćanje poreza / Paying Taxes

Provedene reforme

  • Smanjena stopa poreza na dobit s 20% na 18%
  • Smanjena stopa poreza na dobit s 20% na 12% za porezne obveznike koji imaju godišnji prihod manji od 3 milijuna kn
  • Stope poreza na dohodak su smanjenje s 25% i 40% na 24% i 36%
  • Povećan je iznos osobnog odbitka na 3800 kn za sve porezne obveznike
  • Smanjen je porez na promet nekretnina s 5% na 4%
  • Smanjene su trošarine na automobile

Prikaz smjernica procedura Plaćanje poreza (Paying Taxes) za DB 2018.g.

Detalje pokazatelja Plaćanje poreza za Hrvatsku na službenim stranicama Svjetske banke možete vidjeti ovdje.

Porezni ili obvezni doprinosi

Broj plaćanja

Napomena za Plaćanja

Potrebno vrijeme u satima

Zakonska porezna osnovica

Temelj oporezivanja

Ukupni iznos poreza i doprinosa (kao % dobiti)

Izvor/

propis

NAPOMENA

Doprinosi na plaću (zdravstveno osiguranje, ozljeda na radu,zapošljavanje)

1

online

96

17,20%

Bruto plaća

19,40%

Zakon o dorpinosima (NN 84/08; 94/09; 18/11; 22/12; 144/12; 148/13; 41/14; 143/14; 115/16)

Doprinosi za šume

5

online

– 

0,0265%

Ukupan prihod

0,47%

Zakon o šumama 

(NN 145/05; 129/08; 80/10; 124/10; 25/12; 68/12; 143/13; 94/14)

Turistička naknada

1

online

– 

0,0204%

Ukupan promet

0,36%

Zakon o članarinama u Turističkim zajednicama

(NN 152/08; 110/15; 121/16)

– 

Plaćanje članarine gospodarskoj komori

12

online

– 

1083 kn mjesečno

fiksna naknada

0,29

Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori

(NN 66/91; 73/91)

Radiotelevizijska pristojba

0

online

 

80 kn mjesečno

samo ukoliko se posjeduje TV ili Radio

0,02

Zakon o HRT-u

Tvrtke nisu obavezne plaćati HRT pristojbu.

Poreza na tvrtku (naziv)

1

online

 

260 kn

fiksna naknada

0.01

Zakon o lokanim porezima

ukinut

Porez na dodanu vrijednost

1

online

52

25%

dodana vrijednost

0%

Zakon o PDV-u

 –

Porez na dobit

1

online

58

18%

oporeziv dobitak

0%

Zakon o porezu na dobit

Doprinosi iz plaće (socijalno osiguranje I. i II. stup.)

0

online

– 

20%

bruto plaća

0%

Zakon o dorpinosima

(NN 84/08; 94/09; 18/11; 22/12; 144/12; 148/13; 41/14; 143/14; 115/16)

 –

Trošarina na gorivo

1

uključena u cijenu goriva

 

23

 

206

 

 

 

 

 

 

Procedure i troškovi prikazani su na način koji odgovara zadanim pretpostavkama „slučaja“ po Doing Business metodologiji.

BDP (2017.) – 48,700 milijardi € • BDP po stanovniku (2017.) – 11 806 € • Robni izvoz (2017.) – 13,98 milijardi € • Prihodi od turizma (2017) – 9,49 milijardi € • Prosječni tečaj (2017.) HRK/EUR – 7,46; HRK/USD – 6,62