Rješavanje insolventnosti / Resolving Insolvency

Provedene reforme

  • Novelom Stečajnog zakona iz 2017. godine stvoreni su uvjeti za lakše restrukturiranje prije stečaja
  • Novelom Stečajnog zakona iz 2017. godine potaknuto je novo financiranje u predstečajnim postupcima

Prema službenim pokazateljima iz statistike Ministarstva pravosuđa1, prosječno trajanje stečajnog postupka pri Trgovačkim sudovima u Republici Hrvatskoj u 2017. godini je 313 dana, dok se postupci predstečajne nagodbe rješavaju u prosjeku za 167 dana.

Troškovi vezani uz provedbu stečajnog postupka iznose cca 14,5% vrijednosti stečajne mase, a navedeni troškovi uključuju odvjetničke naknade (8%) te naknade računovođa i drugih stručnjaka uključenih u stečajni postupak, a posebno stečajnih upravitelja (5-6%), dok se ostatak troškova odnosi na sudske pristojbe i prodaju imovine.

1Izvor podataka: https://pravosudje.gov.hr/pravosudni-sustav-11207/sudovi/pokazatelji-ucinkovitosti/12070

Detalje pokazatelja Rješavanje trgovačkih sporova za Hrvatsku na službenim stranicama Svjetske banke možete vidjeti ovdje

Važniji propisi:
Stečajni zakon (NN 71/15, 104/17)
Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17)
Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 78/15)

Procedure i troškovi prikazani su na način koji odgovara zadanim pretpostavkama „slučaja“ po Doing Business metodologiji.

BDP (2017.) – 48,700 milijardi € • BDP po stanovniku (2017.) – 11 806 € • Robni izvoz (2017.) – 13,98 milijardi € • Prihodi od turizma (2017) – 9,49 milijardi € • Prosječni tečaj (2017.) HRK/EUR – 7,46; HRK/USD – 6,62