Rješavanje trgovačkih sporova / Enforcing Contracts

Provedene reforme

  • Promicanje alternativnih modela rješavanja sporova
  • Uvođenje elektroničke komunikacije odvjetnika i suda (pilot projekt)

Prikaz smjernica procedura Rješavanje trgovačkih sporova (Enforcing Contracts) za DB 2018.g.

Detalje pokazatelja Rješavanje trgovačkih sporova za Hrvatsku na službenim stranicama Svjetske banke možete vidjeti ovdje.

Br.

Procedura
* procedure koje se odvijaju paralelno s prethodnom

Vrijeme (broj dana)

Trošak (% vrijednosti predmeta spora)

TDU / Propis

Izvor

1.

Podnošenje tužbe i dostava suda

50

8,60%

Ministarstvo pravosuđa

https://pravosudje.gov.hr/pravosudni-sustav-11207/sudovi/pokazatelji-ucinkovitosti/12070

2.

Parnica i donošenje presude (ne podnosi se žalba protiv presude)

383

4,00%

Ministarstvo pravosuđa

https://pravosudje.gov.hr/pravosudni-sustav-11207/sudovi/pokazatelji-ucinkovitosti/12070

3.*

Izvršenje presude

135

2,60%

Ministarstvo pravosuđa

https://pravosudje.gov.hr/pravosudni-sustav-11207/sudovi/pokazatelji-ucinkovitosti/12070

 

 

568

 

 

 

* = paralelno odvija se sa prethodnom procedurom

Važniji propisi: 

*Zakon o parničnom postupku (NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14)
*Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17)

Ključne preporuke

Vrijeme trajanja parničnih i ovršnih postupaka na Trgovačkim sudovima pokazuje trend smanjenja broja dana u odnosu na prethodno razdoblje na gotovo svim sudovima, što upućuje na efikasnije vođenje postupaka. Uz prosječnih 50 dana potrebih za podnošenje tužbe i dostavu, broj dana o 2017. godini za provedbu parničnog i ovršnog postupka, u odnosu na 2016. godinu, smanjio se za ukupno 66 dana, što svakako predstavlja značajno smanjenje.

Prema podacima koji su vidljivi iz službenih statistika Ministarstva pravosuđa1 razvidno je kako se trajanje parničnih postupaka u 2017. godini na Trgovačkim sudovima, u odnosu na 2016. godinu, skratilo za 21 dan (sa 404 dana u 2016. na 383 dana u 2017.).

Jednako tako, skratilo se i vrijeme trajanja ovršnog postupka za 45 dana (sa 180 dana u 2016. na 135 dana u 2017.).

Trošak vođenja parnice pri Trgovačkom sudu iznosi 15,2% od iznosa tražbine, a od tog iznosa na troškove odvjetnika otpada 8,6%, dok se ostatak odnosi na sudske pristojbe (4%) te na troškove porvedbe ovrhe (2,6%).

U svrhu daljnjeg smanjenja broja dana potrebnih za provedbu parničnih i ovršnih postupaka potrebno je izvršiti izmjene Zakona o parničnom pstupku vezane za ograničavanje broja odgoda, trajanja postupaka te poboljšanje informatizacije sudova.

1Izvor podataka: https://pravosudje.gov.hr/pravosudni-sustav-11207/sudovi/pokazatelji-ucinkovitosti/12070

Procedure i troškovi prikazani su na način koji odgovara zadanim pretpostavkama „slučaja“ po Doing Business metodologiji.

 

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr