Uknjižba vlasništva / Registering Property

Provedena reforma

  • Implementacija Zajedničkog informacijskog sustava u svim zemljišnoknjižnim odjelima i katastarskim uredima
  • Uknjižbu vlasništva na Općinskom sudu u Zagrebu moguće je provesti u roku 4 dana.

Prikaz smjernica procedura Uknjižba vlasništva (Registering Property) za DB 2018.g.

Detalje pokazatelja Uknjižba vlasništva za Hrvatsku na službenim stranicama Svjetske banke možete vidjeti ovdje.

Br.

Procedura
* procedure koje se odvijaju simultano

Vrijeme

Trošak

Nadležno tijelo državne uprave / Propis

1.

Pribavljanje službenog zemljišnoknjižnog izvatka izdanog od strane nadležnog zemljišnoknjižnog suda

online, manje od jednog dana (službeni ZK izvadak moguće je pribaviti i online putem usluge e-Građani)

20 HRK po izvatku

Ministarstvo pravosuđa Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda
Zakon o zemljišnim knjigama

2.

Ovjera kupoprodajnog ugovora kod javnog bilježnika

1 dan

47.5 HRK po ovjerenom potpisu – javni bilježnik

Ministarstvo pravosuđa Javni bilježnik                 Zakon o zemljišnim knjigama

3.*

Provedba prijenosa vlasništva na zemljišnoknjižnom sudu

4 dana1 (provodi se simultano s procedurema 4. i 5.)

Plaćanje u proceduri 5.

Ministarstvo pravosuđa Zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda
Zakon o zemljišnim knjigama

4.*

Dostava kupoprodajnog ugovora Poreznoj upravi u svrhu izračuna procjene poreza na promet nekretnina

30 dana (provodi se simultano s procedurema 3. i 5.)

Bez dodatnog troška

Ministarstvo financija Porezna uprava               

Zakon o porezu na promet nekretnina

5.*

Plaćanje poreza na promet nekretnina, taksi i naknade za uknjižbu u poslovnoj banci ili pošti

1 dan (provodi se simultano s procedurema 3. i 4.)

50 HRK (taksa) + 200 HRK (naknada za uknjižbu) + 4% od vrijednosti nekretnine (porez na promet nekretnina)

Porezna uprava

Zakon o porezu na promet nekretnina

1 Izvor: https://pravosudje.gov.hr/pristup-informacijama-6341/strategije-planovi-i-izvjesca/statisticki-pregled/6719

Važniji propisi:

Zakon o zemljišnim knjigama (NN 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13, 60/13, 108/17)
Zakon o porezu na promet nekretnina (NN 115/16)
Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova – Zemljišnoknjižni poslovnik (NN 81/97, 109/02, 123/02, 153/02, 14/05, 60/10)
Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama (NN 119/15, 23/17)

Procedure i troškovi prikazani su na način koji odgovara zadanim pretpostavkama „slučaja“ po Doing Business metodologiji.

BDP (2017.) – 48,700 milijardi € • BDP po stanovniku (2017.) – 11 806 € • Robni izvoz (2017.) – 13,98 milijardi € • Prihodi od turizma (2017) – 9,49 milijardi € • Prosječni tečaj (2017.) HRK/EUR – 7,46; HRK/USD – 6,62