Uvodna riječ

Uvodna riječ

Intervju sa Marijanom Kavranom, predsjednikom Upravnog odbora Hrvatskog klastera konkurentnosti drvno-prerađivačkog sektora

Prerada drva ulazi u red strateških sektora u Republici Hrvatskoj. 48 posto teritorija pod šumom kojom se stoljećima gospodari na održiv i ekološki prihvatljiv način i drvna sirovina predstavljaju snažan resurs za kojeg mnogi smatraju da je podcijenjen i nedovoljno valoriziran. Ulaskom u EU postajemo dio širokog tržišta proizvoda ali i znanja koja su nam nužno potrebna. Transfer novih tehnoloških rješenja i jačanje kadrovskog potencijala i dalje predstavljaju velik razvojni izazov pa je klaster konkurentnosti izbran kao model koji treba ponuditi šira razvojna rješenja, u svakom slučaju na duži rok.

Članovi klastera konkurentnosti žele implementirati nova, na znanju bazirana razvojna rješenja i ojačati pozicije drvoprerađivačkog sektora razvojem novih «smart» proizvoda kojima će biti konkurentni na svjetskom tržištu. Stoga pozivamo sve zainteresirane, tvrtke, udruge, institucije, medije i druge da se uključe u rad našeg klastera konkurentnosti kako bi zajedničkim snagama došli do najkvalitetnijih rješenja i aktivno podržali daljnji razvoj i napredak drvoprerađivačkog sektora koji već danas ostvaruje visoku dodanu vrijednost od 1:7 u odnosu na drvnu sirovinu, i čini 8 posto hrvatskog izvoza.

Marijan Kavran,
Predsjednik Upravnog odbora
Hrvatski klaster konkurentnosti drvno-prerađivačkog sektora

Strateške smjernice za razvoj drvno-prerađivačkog sektora

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr