Upravni odbor

IME I PREZIME OSNOVNI PODACI

PREDSJEDNIIK

1. Maja Paškvalin CHROMOS AGRO d.d.

DOPREDSJEDNIK

2. Marko Markuš CHROMOS AGRO d.d.

1 predstavnik znanstveno-istraživačkog sektora

3. Krešimir Pavelić Sveučilište u Rijeci

1 predstavnik profesionalnih organizacija i strukovnih udruga

4. Gordana Pehnec Pavlović HGK

1 predstavnik područne (regionalne) samouprave

5. Vesna Mikšić SI-MO-RA d.o.o.

POZIV ZA ISKAZ INTERESA HKK_20122013

BDP (2016.) – 45, 58 milijardi € • BDP po stanovniku (2016.) – 10 929 € • Robni izvoz (2016.) – 12,3 milijarde € • Prihodi od turizma (2016) – 8,6 milijardi € • Prosječni tečaj (2016.) HRK/EUR – 7,5; HRK/USD – 6,8