Upravni odbor

IME I PREZIME OSNOVNI PODACI

PREDSJEDNICA

1. Maja Paškvalin CHROMOS AGRO d.o.o.

DOPREDSJEDNICA

2. Silvija Bosnar CHROMOS AGRO d.o.o.

Predstavnik znanstveno-istraživačkog sektora

3. Krešimir Pavelić Sveučilište u Rijeci

Predstavnik profesionalnih organizacija i strukovnih udruga

4. Gordana Pehnec Pavlović Hrvatska gospodarska komora

Predstavnik lokalne ili područne (regionalne) samouprave

5. Vesna Mikšić SI-MO-RA d.o.o.

 

KONTAKT:

klasteri.konkurentnosti@aik-invest.hr

tel:
+385 1 6286 800
+385 1 6286 801

BDP (2017.) – 48,700 milijardi € • BDP po stanovniku (2017.) – 11 806 € • Robni izvoz (2017.) – 13,98 milijardi € • Prihodi od turizma (2017) – 9,49 milijardi € • Prosječni tečaj (2017.) HRK/EUR – 7,46; HRK/USD – 6,62