Ciljevi klastera konkurentnosti

 

Temeljni cilj klastera konkurentnosti je ojačati konkurentnost hrvatskog gospodarstva i osnažiti prioritetne sektore u Republici Hrvatskoj ostvarivanjem sljedećih ciljeva:

 • Umrežavanje javnog, privatnog i znanstveno-istraživačkog sektora;
 • Jačanje konkurentnosti i stvaranje nove dodatne vrijednosti na razini sektora;
 • Učinkovito korištenje dostupnih izvora financiranja i dobivanje bespovratnih potpora iz proračunskih sredstava, EU fondova, Programa Zajednice i ostalih dostupnih izvora financiranja;
 • Ciljano privlačenje domaćih i stranih investicija u okviru sektora;
 • Lobiranje na nacionalnoj i EU razini;
 • Razvoj ljudskih potencijala i osposobljavanje specijalizirane radne snage unutar sektora;
 • Razvoj osnovne, poslovne i znanstveno –istraživačke infrastrukture i stavljanje u funkciju sektora;
 • Među-sektorsko umrežavanje i internacionalizacija sektora;
 • Brendiranje i promocija sektora;
 • Jačanje atraktivnosti hrvatskih regija i uravnoteženi regionalni razvoj.

 

Ciljevi se postižu uz pomoć:

 • Poticanja komunikacije i izgradnje povjerenja između partnera ‘triple helixa’, identifikacije i provedbe zajedničkih projekata te uspostave strateških saveza u okviru klastera;
 • Izrade sektorske strategije i utvrđivanja sektorskih prioriteta i mjera;
 • Razvoja znanstveno-istraživačke infrastrukture u cilju istraživanja, tehnološkog razvoja i primjene novih tehnologija i komercijalizacije inovacija;
 • Korištenja strategije ‘pametne specijalizacije’ radi lakšeg pristupa i ciljanog korištenja fondova Europske unije.

 

Strateški ciljevi hrvatskih klastera konkurentnosti

 • Izgradnja konkurentske prednosti odabranih sektora;
 • Stvaranje kritične mase neophodnih resursa i razvoj ljudskih potencijala;
 • Uspostava zajedničke strategije razvoja;
 • Postizanje zajedničkog vodstva.
BDP (2017.) – 48,700 milijardi € • BDP po stanovniku (2017.) – 11 806 € • Robni izvoz (2017.) – 13,98 milijardi € • Prihodi od turizma (2017) – 9,49 milijardi € • Prosječni tečaj (2017.) HRK/EUR – 7,46; HRK/USD – 6,62