Konkurentski izazovi Hrvatske

Države koje žele stvarati nove vrijednosti suočavaju se s izazovima jedinstvenog i inovativnog pristupa postizanja konkurentnosti. 

Konkurentnost se postiže ispunjavanjem preduvjeta koji se odnose na transparentnost i učinkovitost djelovanja institucija, usklađivanje s međunarodnim standardima, oslobođenju od korupcije, vladavinu prava, demokratičnost i fleksibilnost te funkcioniranje slobodnih, uravnoteženih i  objektivnih medija.

Kako bismo postali konkurenti trebamo odgovoriti  na pitanja – koliko smo  umreženi u pogledu ICT infrastrukture, u kojem omjeru primjenjujemo svoja znanja, koji su izlazne vrijednosti naših inovacija, kreativnosti i ICT-a, koliko smo kreativni i otvoreni za različita mišljenja i dijalog s građanima, koliko smo uključeni u međunarodnom okruženju te da li smo uspješno brendirani kao država?

 Hrvatska je postavila cilj povećanja konkurentnosti i pozicioniranja Hrvatske među vodeće destinacije za ulaganje kroz provedbene aktivnosti AIK-a koje uključuju:

  • stvaranje kvalitetnih podloga za poboljšanje konkurentnosti,
  • vođenje baze razvojnog potencijala,
  • provođenje analiza u vezi ključnih komponenti konkurentnosti,
  • praćenje trendova u zemlji i svijetu po pitanju konkurentnosti i razvoja ključnih sektora,
  • podršku pri izradi strateških dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti i njihovog provođenja,
  • podršku pri uspostavi i radu klastera konkurentnosti. 

Aktivnosti za jačanje konkurentnosti provode se uz pomoć Radne skupine za poslovnu klimu i privatne investicije osnovane od Vlade RH, dok se za jačanje ukupne konkurentnosti koriste i pozitivna iskustva EU kroz poticanje sektorske specijalizacije i uspostavu klastera konkurentnosti koji okupljaju najbolje gospodarstvenike, predstavnike regionalne i lokalne samouprave te znanstveno-istraživačke institucije.

AIK strateški plan 2014 – 2016

BDP (2016.) – 45, 58 milijardi € • BDP po stanovniku (2016.) – 10 929 € • Robni izvoz (2016.) – 12,3 milijarde € • Prihodi od turizma (2016) – 8,6 milijardi € • Prosječni tečaj (2016.) HRK/EUR – 7,5; HRK/USD – 6,8