Upravni odbor

IME I PREZIME OSNOVNI PODACI

PREDSJEDNIIK

1. Ivana Nikolić Popović Mreža za razvoj i kreativnost – MRAK

DOPREDSJEDNIK

2. Aleksandar Battista Ilić Akademija likovnih umjetnosti

2 predstavnika znanstveno-istraživačkog sektora

3. Mladen Orešić Studij dizajna
4. Daniela Angelina Jelinčić IRMO

4 predstavnika privatnog sektora ili poslovnih klastera

5. Neven Dubravčić Nukleus kreativna agencija d.o.o.
6. Igor A. Nola MP – Filmska produkcija d.o.o.
7. Emilija Skočibušić Tehnološki park Varaždin d.o.o.
8. Mirjana Mia Pećina Lot28 Studio

3 predstavnika profesionalnih organizacija i strukovnih udruga

9. Nenad Marčec HDS ZAMP
10. Ivana Bakal ULUPUH-Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjene umjetnosti
11. Bojan Bilić UHA

2 predstavnika područne (regionalne) samouprave

12. Ana Magdić Grad Zagreb
13. Dinka Pavetić Zagrebački Holding d.o.o.

POZIV ZA ISKAZ INTERESA HKK_20122013

BDP (2016.) – 45, 58 milijardi € • BDP po stanovniku (2016.) – 10 929 € • Robni izvoz (2016.) – 12,3 milijarde € • Prihodi od turizma (2016) – 8,6 milijardi € • Prosječni tečaj (2016.) HRK/EUR – 7,5; HRK/USD – 6,8