Izvještaj o globalnoj konkurentnosti

Izvještaj o globalnoj konkurentnosti (The Global Competitiveness Report) mjeri konkurentnost 138 država u različitim fazama gospodarskog razvoja. Uzimajući u obzir utjecaj ključnih čimbenika koji doprinose stvaranju uvjeta za konkurentnost, poseban naglasak stavlja se na makroekonomsko okruženje, kvalitetu državnih institucija, stanje tehnologije i prateće infrastrukture. Rezultati se temelje na anketi gospodarstvenika u 14.000 tvrtki širom svijeta i statističkim podacima dvije prethodne godine.


Hrvatska u 2016.

Prema rezultatima ovogodišnjeg izvješća o globalnoj konkurentnosti Hrvatska se nalazi na 74. mjestu među  138  gospodarstva svijeta.

Švicarska, kao prvorangirana odnosno najkonkurentnija zemlja na svijetu, zadržala je vodstvo na ljestvici i ove godine, slijede je Singapur i SAD koji bilježe stagnaciju u ovogodišnjeg izvješću dok Nizozemska bilježi rast. Istodobno, Njemačka bilježi pad za jedno mjesto.

Od zemalja u okruženju s kojima se uspoređujemo, napredak bilježe Slovenija (56.) za tri mjesta, Slovačka (65.) za dva mjesta te Poljska (36.) za pet mjesta, dok Makedonija (68.) bilježi pad za osam, a Rumunjska (62.) za devet mjesta u odnosu na prošlu godinu.

WEF 2016

Hrvatska na 74. mjestu i ocjenom 4,15 bilježi rast konkurentnosti i to za 3 mjesta u odnosu na prošlogodišnje izvješće.

Ovogodišnji rezultati Hrvatske pokazuju znatno poboljšanje faktora tržišta rada (100.),  poslovne sofisticiranosti (80.), visokog obrazovanja i osposobljavanja (49.) te veličine tržišta (78.), dok je evidentan pad inovativnosti (103.), razvoja financijskih tržišta (95.), zdravlja i osnovnog obrazovanja (66.) te tehnološke spremnosti (47.)

Najveći rast je ipak zabilježen kod indikatora makroekonomskog okruženja koji se ove godine popeo za visokih 23 mjesta (84.) te faktora tržišta dobara za 10 mjesta (95.).

I nadalje su jasno vidljiva područja u kojima su potrebne intenzivnije reforme, pogotovo u području inovacija, učinkovitosti državne administracije, poreznih stopa i propisa, nestabilnost politika te razvoj financijskih tržišta.

Potrebno je usmjeriti fokus na aktivnosti koje doprinose povećanju nacionalne konkurentnosti u međunarodnom okruženju u područjima javne uprave i institucija – za potrebe poduzetništva te poboljšati financijski razvoj tržišta i inovativnost.

 


12 stupova konkurentnosti

Indeks se sastoji od 12 “stupova” podijeljenih u 3 zasebne cjeline koje predstavljaju ključ za različite načine vođenja gospodarstva, a temelje se na:

 1.  Osnovnim uvjetima
  • Institucije
  • Infrastruktura
  • Makroekonomsko okruženje
  • Zdravstvo i osnovno obrazovanje
 2. Faktorima efikasnosti
  • Više obrazovanje i trening
  • Efikasnost tržišta roba
  • Efikasnost tržišta rada
  • Razvoj financijskog tržišta
  • Tehnološka spremnost
  • Veličina tržišta
 3. Inovacijskim faktorima
  • Poslovna sofisticiranost
  • Inovativnost

Fazu razvoja u kojoj se gospodarstvo neke zemlje nalazi određuje razina BDP-a per capita. Na osnovu BDP-a per capita moguće je odrediti područja koja su ključna za ostvarivanje ekonomskog rasta i poboljšanja konkurentnosti. S obzirom da se radi o dobrovoljnom procesu potrebno je da svaka država koja teži razvoju i poboljšanju objektivno sagleda svoje snage i slabosti te upornim radom povećava i održava svoju konkurentnost.

BDP (2016.) – 45, 58 milijardi € • BDP po stanovniku (2016.) – 10 929 € • Robni izvoz (2016.) – 12,3 milijarde € • Prihodi od turizma (2016) – 8,6 milijardi € • Prosječni tečaj (2016.) HRK/EUR – 7,5; HRK/USD – 6,8