Izvještaj “Doing Business”

Doing Business je godišnji izvještaj kreiran od strane Svjetske banke koji koristi metodologiju pokazatelja za ocjenu lakoće poslovanja u 10 tematskih područja.

Osnovna pretpostavka izvještaja Doing Business  je da ekonomska aktivnost zahtijeva stimulativnu zakonsku regulativu na uspostavljanju prava vlasništva, smanjenju troškova rješavanja sporova, predvidivosti ekonomskih interakcija i provođenju ugovornih obaveza.

Cilj je da zakonska regulativa bude kreirana kako bi bila efikasna, dostupna svima i jednostavna u njihovoj implementaciji. Izvještaj istražuje propise koji jačaju ili ograničavaju poslovanje i uključuje 189 zemalja svijeta. Viši rang prema indikatorima Doing Business-a ukazuje na povoljniju poslovnu klimu i konkurentnost gospodarstva.


 Hrvatska u 2016.

Prema aktualnom izvještaju Doing Business Svjetske banke, Hrvatska se nalazi na 43. mjestu od 190 zemalja.

Najveći pozitivan pomak za ukupno 13 mjesta je zabilježen u području Zaštita manjinskih ulagača, prema kojem se Hrvatska nalazi na 27. mjestu.

Slijede područja; Pokretanje poslovanja sa skokom od četiri mjesta i Rješavanje insolventnosti sa skokom od tri mjesta.

Posebno je priznata reforma iz područja Zaštita manjinskih ulagača koja se odnosi na obvezno interno očitovanje direktora o sukobu interesa.

Za pokazatelje Ishođenje dozvola za gradnju, Opskrba električnom energijom, Uknjižba vlasništva, Dobivanje kredita, Plaćanje poreza, zabilježen je pad unatoč poboljšanju parametara što upućuje na činjenicu da su u navedenim područjima druge zemlje napravile više reformi.

Kod pokazatelja Rješavanje trgovinskih sporova nije zabilježen napredak i jednak je prošlogodišnjem rangu.

Prvo mjesto u Prekograničnom trgovanju je rezultat ulaska Hrvatske u Europsku uniju te kod tog pokazatelja nema promjene u odnosu na prethodni izvještaj.

Udaljenosti od najbolje prakse“ (Distance to frontier) uspoređuje gospodarstva imajući na umu regulatornu praksu, prikazujući apsolutnu udaljenost od nabolje prakse za svaki pokazatelj koji Doing Business mjeri. Udaljenost od najbolje prakse se prikazuje od 0 do 100, pritom 0 predstavlja najgori rezultat, a 100 tzv. “frontier” ili najbolju praksu te  je prema njoj Hrvatska za DB2017 ostvarila ukupan rezultat od 72,99, čime je poboljšala rezultat objavljen prošle godine (72,78) za 0,21 bod i time se svrstala u gornju trećinu najkonkurentnijih zemalja.

43. mjestom od 190 zemalja RH dostiže grupu zemalja u kojoj su Mađarska (41) i Belgija (42), dok je iza sebe ostavila Moldaviju (44), Cipar (45), Srbiju (47), a napravljen je i značajniji odmak od zemalja regije (Crna Gora 51, Kosovo 60, BiH 81).

BDP (2016.) – 45, 58 milijardi € • BDP po stanovniku (2016.) – 10 929 € • Robni izvoz (2016.) – 12,3 milijarde € • Prihodi od turizma (2016) – 8,6 milijardi € • Prosječni tečaj (2016.) HRK/EUR – 7,5; HRK/USD – 6,8