Izvještaj “Doing Business”

Doing Business je godišnji izvještaj kreiran od strane Svjetske banke koji koristi metodologiju pokazatelja za ocjenu lakoće poslovanja u 10 tematskih područja.

Osnovna pretpostavka izvještaja Doing Business je da ekonomska aktivnost zahtijeva stimulativnu zakonsku regulativu na uspostavljanju prava vlasništva, smanjenju troškova rješavanja sporova, predvidivosti ekonomskih interakcija i provođenju ugovornih obaveza.

Cilj je da zakonska regulativa bude kreirana kako bi bila efikasna, dostupna svima i jednostavna u njihovoj implementaciji. Izvještaj istražuje propise koji jačaju ili ograničavaju poslovanje i uključuje 190 zemalja svijeta. Viši rang prema indikatorima Doing Business-a ukazuje na povoljniju poslovnu klimu i konkurentnost gospodarstva.

Letak “Doing Business u Hrvatskoj” možete naći ovdje.


 Hrvatska u 2017.

U najnovijem izvješću Svjetske banke Doing Business 2018 koje mjeri lakoću poslovanja tvrtkama između 190 zemalja Republika Hrvatska nalazi se na  51. mjestu.

Iako je zabilježila ukupno lošiji rang u odnosu na prošlu 2017. godinu, prema dobivenim informacijama, za Hrvatsku je zabilježen pozitivni pomak od +0.05, u ukupnoj ocjeni Udaljenosti od najbolje prakse (eng. Distance to frontier) što ukazuje na poboljšanje u uvjetima poslovanja.

Rast je zabilježen u pokazateljima Pokretanje poslovanja (za osam mjesta), Ishođenje građevinske dozvole (za dva mjesta), Uknjižba vlasništva (za tri mjesta), dok je u pokazatelju Prekogranično trgovanje Hrvatska  zadržala prošlogodišnje prvo mjesto.

Za pokazatelj Plaćanje poreza zabilježen je najveći pad u rangu u odnosu na prošlu godinu. Za isti je, po metodologiji Svjetske banke analizirana prethodna kalendarska godina te nije uzeta u obzir porezna reforma  koja je stupila na snagu 01.01.2017. godine. Rezultati porezne reforme će biti vidljivi u izvještaju Svjetske banke za slijedeću godinu.

Za ostale pokazatelje uzima se u obzir razdoblje od 01.06.2016. do 01.06.2017. pa je tako primjerice Svjetska banka priznala efekt smanjenja stope Poreza na promet nekretnina sa 5% na 4 % za pokazatelj Uknjižbe vlasništva u kojem je Hrvatska ostvarila napredak za tri mjesta.


BDP (2017.) – 48,700 milijardi € • BDP po stanovniku (2017.) – 11 806 € • Robni izvoz (2017.) – 13,98 milijardi € • Prihodi od turizma (2017) – 9,49 milijardi € • Prosječni tečaj (2017.) HRK/EUR – 7,46; HRK/USD – 6,62