Upravni odbor

IME I PREZIME OSNOVNI PODACI

PREDSJEDNIK

1. Goran Basarac ŠESTAN-BUSCH d.o.o.

DOPREDSJEDNIK

2. Gordan Pešić DOK-ING d.o.o.

Predstavnik znanstveno-istraživačkog sektora

3. Stjepan Groš FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA

Predstavnici privatnog sektora ili poslovnih klastera

4. Robert Mokrović Teksko mreža d.o.o.
5. Krešimir Sentigar HS PRODUKT d.o.o.
6. Natalija Vnučec VARTEKS PRO d.o.o.

Predstavnik profesionalnih organizacija i strukovnih udruga

7. Stipe Džapo HGK

Predstavnik lokalne samouprave

8. Ante Janko Bobetko Zagrebački inovacijski centar d.o.o.

Dokumenti:

Obrambena industrija – Analiza – PRIKAZ I MOGUĆI SMJEROVI RAZVOJA

Obrambene industrija – Strateške smjernice

HKKOI

KONTAKT:

tihana.olujic@mingo.hr

tel:
+385 1 6286 800
+385 1 6286 801

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr