Uvodna riječ

Uvodna riječ

Prof.dr.sc. Dragan Primorac Predsjednik Upravnog odbora Hrvatskog klastera konkurentnosti personalizirane medicine

Poštovana, poštovani,

dobro došli na mrežne stranice Hrvatskog klastera konkurentnosti za personaliziranu medicinu. Shvaćajući trendove razvoja zdravstva, Europska Komisija je među ključne prioritete za naredni period uvrstila personaliziranu medicinu te je nedavno u Bruxellessu donijela odluku o osnivanju International Consortium of Personalized Medicine (ICPerMed). Odmah po tome osnivamo Hrvatski klaster konkurentnosti za personaliziranu medicinu, što predstavlja značajan iskorak Republike Hrvatske u inovativnom i strateškom promišljanju glede razvoja hrvatskog zdravstvenog sustava. Više nitko ne dvoji, personalizirana medicina ili kako je još zovu precizna ili individualizirana medicina, konceptualno predstavlja jedan od najvećih iskoraka ikada napravljenih u području medicinskih znanosti.

Američki nacionalni institut za liječenje raka (NCI) ističe da je personalizirana medicina “A form of medicine that uses information about a person’s genes, proteins, and environment to prevent, diagnose, and treat disease.” Jednostavnim riječnikom govoreći, cilj svih uključenih u personaliziranu medicinu je omogućiti pravovremenu dijagnostiku kao i optimalnu terapiju “skrojenu” prema potrebama pojedinca. Takav pristup značajno povećava učinkovitost dijagnostičkih pretraga i efikasnost liječenja, te bitno snižava broj komplikacija tijekom liječenja kao i smrtnost. Ključna područja kojima se personalizirana medicina bavi uključuju: identifikaciju gena i određenih molekularnih biljega povezanih s pojedinim bolestima, farmakogenomiku (procjenu omjera koristi i rizika pri ordiniranju pojedinih lijekova, doziranje lijekova, predikcija nuspojava) te procjenu rizika za nastanak najčešćih bolesti moderne civilizacije i posljedično liječenje. U zadnje vrijeme postaje jasno da stanična i genska terapija te regenerativna medicina postaju nedjeljive sastavnice personalizirane medicine. Osim toga, koncept personalizrane medicine sve više integrira i dva brzorastuća područja: epigenomiku i program ljudskog mikrobioma.

Hrvatski klaster konkurentnosti za personaliziranu medicinu za cilj ima postići interdisciplinarnu suradnju znanstvenika iz svih područja biomedicinskih znanosti te time omogućiti jednostavniju razmjenu, usporedbu i primjenu znanja, podataka i uzoraka, tvoreći na taj način jedinstveni “ekosistem personalizirane medicine”.

Duboko vjerujući da će naš klaster biti pokretač niza procesa vezanih uz razvoj biomedicinskih znanosti, ali i inicijator primjene najnovijih znanstvenih dostignuća u kliničku praksu, pozivamo sve zainteresirane na suradnju te da nam se priključe u razvoju područja koja će nedvojbeno biti temelj medicini 22. stoljeća.

Prof.dr.sc. Dragan Primorac
Predsjednik
Hrvatski klaster konkurentnosti personalizirane medicine

Prof.dr.sc. Gordan Lauc
Zamjenik predsjednika
Hrvatski klaster konkurentnosti personalizirane medicine“

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr