Upravni odbor

  IME I PREZIME OSNOVNI PODACI

PREDSJEDNIIK

1. Vlado Orešković KONČAR – Grupa

DOPREDSJEDNIK

2. Mladen Perkov Prointegris d.o.o.

1 predstavnik znanstveno-istraživačkog sektora

3. Mario Vražić Fakultet elektrotehnike i računarstva

3 predstavnika privatnog sektora ili poslovnih klastera

4. Krešimir Spiegl Končar-Inženjering za energetiku i transport d.d.
5. Davor Baković KONČAR – Mjerni transformatori d.d.
6. Natalija Šulentić KONČAR – Energetski transformatori d.d.

1 predstavnik profesionalnih organizacija i strukovnih udruga

7. Marija Šutina Hrvatska udruga poslodavaca

1 predstavnik područne (regionalne) samouprave

8. Mario Čelan SI-MO-RA d.o.o. razvojna agencija Sisačko – moslavačke županije

POZIV ZA ISKAZ INTERESA HKK_20122013

BDP (2016.) – 45, 58 milijardi € • BDP po stanovniku (2016.) – 10 929 € • Robni izvoz (2016.) – 12,3 milijarde € • Prihodi od turizma (2016) – 8,6 milijardi € • Prosječni tečaj (2016.) HRK/EUR – 7,5; HRK/USD – 6,8