Upravni odbor

IME I PREZIME OSNOVNI PODACI

PREDSJEDNIK

1. Slobodan Vukičević Medicinski fakultet Zagreb

DOPREDSJEDNICA

2. Ksenija Punčikar BELUPO d.d.

Predstavnik znanstveno-istraživačkog sektora

3. Miloš Judaš Medicinski fakultet Zagreb

Predstavnici privatnog sektora ili poslovnih klastera

4. Andrija Lalić APIPHARMA d.o.o.
5. Dubravko Kičić Bicro Biocentar d.o.o.
6. Maša Safundžić Kučuk JGL d.d 

Predstavnik profesionalnih organizacija i strukovnih udruga

7. Gordana Pehnec Pavlović Hrvatska gospodarska komora

 

KONTAKT:

nives.milinkovic@mingo.hr

tel:
+385 1 6286 800
+385 1 6286 801

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr