Agencija za investicije i konkurentnost

MBS: 080801427
OIB: 69872333819

Prilaz Gjure Deželića 7
10 000 Zagreb

tel:
+385 1 6286 800
+385 1 6286 801

fax:
+385 1 6286 829

info@aik-invest.hr

Kontakti

Ured ravnatelja

Ime i prezime Broj telefona Email adresa
Damir Novinić, ravnatelj +385 1 6286 800 damir.novinic@aik-invest.hr
Damir Juričić, zamjenik ravnatelja +385 1 6286 800 damir.juricic@aik-invest.hr
Dolores Cota, administrativna tajnica +385 1 6286 800 info.desk@aik-invest.hr

Sektor za opće i pravne poslove

Toni Caratan, pomoćnik ravnatelja za opće i pravne poslove/glavni tajnik Agencije +385 1 6286 804 toni.caratan@aik-invest.hr
Katica Anić, koordinator specijalist       +385 1 6286 825 katica.anic@aik-invest.hr
Cecilija Palić, stručni suradnik +385 1 6286 824 cecilija.palic@aik-invest.hr
Deana Serdarušić, stručni suradnik +385 1 6286 840 deana.serdarusic@aik-invest.hr

Sektor za investicije

Zdenko Lucić, pomoćnik ravnatelja za investicije +385 1 6286 800 zdenko.lucic@aik-invest.hr

Služba za realizaciju i podršku investicijskim projektima

Dario Kobešćak, izvršni koordinator službe +385 1 6286 831 dario.kobescak@aik-invest.hr
Davor Pitting, koordinator specijalist +385 1 6286 828 davor.pitting@aik-invest.hr
Vedrana Stojkovski, koordinator specijalist +385 1 6286 817 vedrana.stojkovski@aik-invest.hr
Mario Prlić, koordinator +385 1 6286 835 mario.prlic@aik-invest.hr
Katarina Markt, koordinator
+385 1 6286 837 katarina.markt@aik-invest.hr

Služba za planiranje i pripremu investicijskih projekata

Melida Ivković, izvršni koordinator službe +385 1 6286 818 melida.ivkovic@aik-invest.hr
Marija Huljak, koordinator specijalist +385 1 6286 819 marija.huljak@aik-invest.hr
Danijela Keler Štambuk, koordinator specijalist +385 1 6286 820 danijela.kstambuk@aik-invest.hr
Koraljka Polak Živković, koordinator specijalist +385 1 6286 843 koraljka.polak@aik-invest.hr

Služba za privlačenje investicija

Marija Vukelić, izvršni koordinator službe +385 1 6286 821 marija.vukelic@aik-invest.hr
Željka Krhač, koordinator specijalist +385 1 6286 822 zeljka.krhac@aik-invest.hr
Ana Čulo, koordinator specijalist +385 1 6286 816 ana.culo@aik-invest.hr
Ksenija Bertić, koordinator specijalist +385 1 6286 834 ksenija.bertic@aik-invest.hr

Služba za strateške investicijske projekte Republike Hrvatske

Bojan Batinić, izvršni koordinator službe +385 1 6286 813 bojan.batinic@aik-invest.hr
Ivana Ćosić, koordinator specijalist +385 1 6286 826 ivana.cosic@aik-invest.hr
Jurica Mateša, koordinator specijalist +385 1 6286 832 jurica.matesa@aik-invest.hr
Andreja Kraljević, koordinator +385 1 6286 839 andreja.kraljevic@aik-invest.hr

Sektor za konkurentnost

Andrea August, pomoćnica ravnatelja za konkurentnost +385 1 6286 800 andrea.august@aik-invest.hr

Služba za klastere konkurentnosti

Ivana Mezak, izvršni koordinator službe +385 1 6286 805 ivana.mezak@aik-invest.hr
Tihana Olujić, koordinator specijalist +385 1 6286 807 tihana.olujic@aik-invest.hr
Marina Perišić, koordinator specijalist +385 1 6286 827 marina.perisic@aik-invest.hr
Ana Kraljev, koordinator +385 1 6286 833 ana.kraljev@aik-invest.hr

Služba za jačanje konkurentnosti

Filip Kočiš, izvršni koordinator službe +385 1 6286 808 filip.kocis@aik-invest.hr
Dean Kovač, koordinator specijalist +385 1 6286 811 dean.kovac@aik-invest.hr
Carla Culi, koordinator specijalist +385 1 6286 809 carla.culi@aik-invest.hr
Vinka Jelavić, koordinator specijalist +385 1 6286 810 vinka.jelavic@aik-invest.hr

Služba za financijske mehanizme i razvojne inicijative

Ivana Kolačnikov, koordinator specijalist +385 1 6286 838 ivana.kolacnikov@aik-invest.hr

Sektor za javno-privatno partnerstvo

Slavko Čolak, pomoćnik ravnatelja za javno-privatno partnerstvo +385 1 6286 841 slavko.colak@aik-invest.hr

Služba za ocjenu, odobravanje i nadzor JPP projekata

Domagoj Dodig, izvršni koordinator službe +385 1 6286 842 domagoj.dodig@aik-invest.hr
Damir Novaković, koordinator specijalist +385 1 6286 845 damir.novakovic@aik-invest.hr

Služba za edukaciju i suradnju s tijelima EU

Ljerka Bregant Golubić, izvršni koordinator službe +385 1 6286 844 ljerka.bregant@aik-invest.hr
BDP (2015.) – 43, 92 milijardi € • BDP po stanovniku (2015.) – 10 364 € • Robni izvoz (2015.) – 11,5 milijardi € • Prihodi od turizma (2015) – 7,9 milijardi € • Prosječni tečaj (2015.) HRK/EUR – 7,6; HRK/USD – 6,86