Kontakti

Ured ravnatelja

Ime i prezime Broj telefona Email adresa
Zdenko Lucić, ravnatelj +385 1 6286 800 zdenko.lucic(at)aik-invest.hr
Danijela Vodopija, administrativna tajnica +385 1 6286 800 info.desk(at)aik-invest.hr

Sektor za opće i pravne poslove

Katica Anić, pomoćnica ravnatelja       +385 1 6286 825 katica.anic(at)aik-invest.hr
Cecilija Palić, koordinator +385 1 6286 824 cecilija.palic(at)aik-invest.hr
Deana Serdarušić, koordinator +385 1 6286 840 deana.serdarusic(at)aik-invest.hr

Sektor za investicije

Božica Lapić, pomoćnica ravnatelja za investicije +385 1 6286 802 bozica.lapic(at)aik-invest.hr

Služba za realizaciju i podršku investicijskim projektima

Davor Pitting, izvršni koordinator službe +385 1 6286 828 davor.pitting(at)aik-invest.hr
Vedrana Stojkovski, koordinator specijalist +385 1 6286 817 vedrana.stojkovski(at)aik-invest.hr
Mario Prlić, koordinator specijalist +385 1 6286 835 mario.prlic(at)aik-invest.hr
Ana Vrkljan Muraj, koordinator specijalist
+385 1 6286 827 ana.muraj(at)aik-invest.hr
Sanja Sić Zagorščak, koordinator specijalist +385 1 6286 814 sanja.sic(at)aik-invest.hr
Gordan Ćuk, koordinator specijalist +385 1 6286 809 gordan.cuk(at)aik-invest.hr
Vesna Trusk Neral, koordinator specijalist +385 1 6286 805 vesna.truskneral(at)aik-invest.hr
Damir Novaković, koordinator specijalist +385 1 6286 845 damir.novakovic(at)aik-invest.hr

Služba za planiranje i pripremu projekata

Melida Ivković, izvršni koordinator službe +385 1 6286 818 melida.ivkovic(at)aik-invest.hr
Danijela Keler Štambuk, koordinator specijalist +385 1 6286 820 danijela.kstambuk(at)aik-invest.hr
Koraljka Polak Živković, koordinator specijalist +385 1 6286 843 koraljka.polak(at)aik-invest.hr

Služba za privlačenje investicija

Ana Čulo, izvršni koordinator službe +385 1 6286 816 ana.culo(at)aik-invest.hr
Ljudmila Burmistrova Janči, koordinator specijalist +385 1 6286 836 ljudmila.bjanci(at)aik-invest.hr

Služba za strateške investicijske projekte 

Bojan Batinić, izvršni koordinator Službe +385 1 6286 813 bojan.batinic(at)aik-invest.hr
Ivana Ćosić, koordinator specijalist +385 1 6286 826 ivana.cosic(at)aik-invest.hr
Jurica Mateša, koordinator specijalist +385 1 6286 832 jurica.matesa(at)aik-invest.hr

Služba za post-investicijsku podršku

Sektor za konkurentnost

Bojan Batinić, v.d. pomoćnika ravnatelja za konkurentnost +385 1 6286 813 bojan.batinic(at)aik-invest.hr

Služba za klastere konkurentnosti

Tihana Olujić, koordinator specijalist +385 1 6286 807 tihana.olujic(at)aik-invest.hr
Ana Kraljev, koordinator specijalist +385 1 6286 833 ana.kraljev(at)aik-invest.hr
Nives Milinković, koordinator specijalist +385 1 6286808 nives.milinkovic(at)aik-invest.hr

Služba za analitiku

Jurica Mateša, v.d. izvršnog koordinatora Službe
+385 1 6286 832 jurica.matesa(at)aik-invest.hr
Ivana Kolačnikov, koordinator specijalist +385 1 6286 838 ivana.kolacnikov(at)aik-invest.hr
Dean Kovač, koordinator specijalist +385 1 6286 811 dean.kovac(at)aik-invest.hr

Sektor za javno-privatno partnerstvo

Slavko Čolak, pomoćnik ravnatelja za javno-privatno partnerstvo +385 1 6286 841 slavko.colak(at)aik-invest.hr

Služba za ocjenu, odobravanje i nadzor JPP projekata

Domagoj Dodig, izvršni koordinator službe +385 1 6286 842 domagoj.dodig(at)aik-invest.hr

Služba za edukaciju i međunarodnu suradnju

Ljerka Bregant Golubić, izvršni koordinator službe +385 1 6286 844 ljerka.bregant(at)aik-invest.hr

 

BDP (2017.) – 48,700 milijardi € • BDP po stanovniku (2017.) – 11 806 € • Robni izvoz (2017.) – 13,98 milijardi € • Prihodi od turizma (2017) – 9,49 milijardi € • Prosječni tečaj (2017.) HRK/EUR – 7,46; HRK/USD – 6,62