Javna nabava

Odluka o provođenju postupaka jednostavne nabave

II. Izmjena plana nabave za 2017

I. Izmjena plana nabave AIK 2017 web

Plan nabave za 2017.

II. Izmjena plana nabave za 2016

I. Izmjena plana nabave za 2016.

Privremeni plan nabave za 2016.

I. Izmjena plana nabave za 2015.

Plan nabave za 2015.

II. Izmjena plana nabave za 2014.

I. Izmjena plana nabave za 2014.

Plan nabave za 2014.

I. Izmjena Plana nabave za 2013.

Plana nabave za 2013.

JAVNA NABAVA:

Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja_2013

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja_2014

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi njihovog izvršenja_2015

Registar ugovora o javnoj nabavi  i okvirnih sporazuma i njihovog izvrsenja_2016

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma za 2017

POSTUPCI BAGATELNE NABAVE:

POZIV NA DOSTAVU PONUDA IDEJNOG RJEŠENJA REDIZAJNA I IMPLEMENTACIJU REDIZAJNA TE ODRŽAVANJA INTERNETSKE STRANICE AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST
Troškovnik

Dokumentacija za nadmetanje_računalne usluge

Dokumentacija za nadmetanje_usluge čišćenja

Dokumentacija za nadmetanje-u postupku nabave stalnog pristupa internetu i govorne usluge u nepokretnoj komunikacijskoj mreži i tehnička specifikacija

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge čuvanja osoba i imovine

I.Izmjena Poziva za dostavu ponuda za nabavu usluge čuvanja osoba i imovine

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge iznajmljivanja multifunkcijskog uređaja-pisač i fotokopirni aparat

Tehničke specifikacije i uvjeti

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge praćenja medija

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluga manjih građevinskih radova

 

 

 

 

BDP (2016.) – 45, 58 milijardi € • BDP po stanovniku (2016.) – 10 929 € • Robni izvoz (2016.) – 12,3 milijarde € • Prihodi od turizma (2016) – 8,6 milijardi € • Prosječni tečaj (2016.) HRK/EUR – 7,5; HRK/USD – 6,8