svibanj 30, 2017

Održana radionica “Iskustva u provedbi projekata JPP-a u školstvu”

U petak, 26.svibnja 2017.g. u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta održana je radionica na kojoj su predstavljeni projekti u provedbi u području školstva, sporta, prometne infrastrukture te projekt javne zgrade. Predstavljeni su i rezultati analize provedene na većem broju projekata (79%) upisanih u Registru ugovora javno – privatnog partnerstva u desetogodišnjem razdoblju njihove uporabe. Javno – privatno partnerstvo, kao alternativni model nabave, počelo se primjenjivati u Republici Hrvatskoj prije desetak godina, pretežno u području školstva i obuhvaća građenje (izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija) i održavanje škola i školskih dvorana u Varaždinskoj županiji i Gradu Koprivnici i to na temelju nabave usluge raspoloživosti. U odnosu na početnu fazu kada je fokus javnih tijela (partnera) bio usmjeren na pripremu projekata i zaključenje ugovora, u operativnom razdoblju, odnosno razdoblju provedbe fokus je usmjeren na ostvarivanje vrijednosti za novac poreznih obveznika u odnosu na tradicionalni model nabave, što prema istraživanjima pokazuje i svjetska praksa. Na temelju analize glavnih pokazatelja (financijskih i drugih) projekata u provedbi na području RH, dobiveni su rezultati koji nedvosmisleno pokazuju da je preliminarna vrijednost za novac iznosila 7.9% dok je tržišno provjerena vrijednost za novac (nakon provedene javne nabave) iznosila 9.44% uspoređujući sadašnje vrijednosti ukupnih životnih troškova. Analiza usporedne različitih vrsta JPP naknade (ugovorene, usklađene i plaćene) ukazuje na zaključak o funkcioniranju sustava usklađivanja naknade te primjene mehanizma penalizacije zbog neisporučenih ugovorenih standarda prostora i usluga. Ugovorena JPP naknada u prosjeku je smanjenja zbog usklađenja s inflacijom i kamatnom stopom za 9.81% dok je usklađena JPP naknada dodatno umanjena za 0.12% temeljem obračunatih penala privatnom partneru. U promatranom razdoblju prosječno ukupno smanjenje JPP naknade iznosilo je 1.4% kapitalne vrijednosti projekata iz uzorka. Također, analize službenih financijskih izvještaja privatnih partnera ukazuju na relativno stabilno financijsko stanje privatnih partnera s dobrom perspektivom stabilnog poslovanja. Stabilno financijsko stanje preduvjet je nesmetanog pružanja usluga raspoloživosti prostora javnom partneru, odnosno, krajnjim korisnicima osnovne javne usluge doprinoseći potvrdi vrijednosti za novac.

Nakon prezentacije projekata i rezultata istraživanja, predstavljen je projekt Gimnazije Frana Galovića iz Koprivnice. Gospođa Jasna Golubić, pročelnica Upravnog  odjela za izgradnju grada i prostorno uređenje Grada Koprivnice predstavila je iskustva javnog partnera u planiranju, nabavi i provedbi projekata JPP-a, te se osvrnula na postignute ciljeve. Gospodin Vjekoslav Robotić, ravnatelj gimnazije predstavio je iskustva korisnika u provedbi školskog programa u novom objektu u odnosu na ranije uvjete, te iznimna postignuća učenika u uvjetima koje škola ima zahvaljujući modelu JPP-a koji omogućva usmjerenost na primarnu zadaću škole a to je provedba školskih programa u odnosu na brigu o  održavanju školske zgrade.

PROGRAM RADIONICE 26V2017

Juričić-Rezultati analize o ostvarenoj VfM – radionica 5 2017

JPP Gimnazija Grad Zgb svibanj 2017. (3)

BDP (2017.) – 48,700 milijardi € • BDP po stanovniku (2017.) – 11 806 € • Robni izvoz (2017.) – 13,98 milijardi € • Prihodi od turizma (2017) – 9,49 milijardi € • Prosječni tečaj (2017.) HRK/EUR – 7,46; HRK/USD – 6,62