travanj 21, 2017

Održane 4 radionice o kombiniranom financiranju

U okviru projekta “Instrumenti za kombiniranje europskih strukturnih i investicijskih fondova i javno-privatnog partnerstva” kojeg je korisnik Agencija za investicije i konkurentnost, tijekom ožujka i travnja 2017.g. održane su regionalne radionice u Osijeku, Zagrebu, Rijeci i Splitu.

Na radionicama je prisustvovalo ukupno 80 sudionika, uglavnom predstavnika resornih ministarstava, općina, gradova, županija, regionalnih i gradskih razvojnih agencija, komunalnih tvrtki i privatnog sektora.

Cilj radionica je bio educirati predstavnike javnih naručitelja o konkretnim mogućnostima korištenja kombiniranja oblika bespovratnih pomoći EU i javno-privatnog partnerstva. Predavači su bili stručnjaci angažirani na projektu preko ugovaratelja ESCO grupe koji su polaznicima predstavili glavne prednosti koje pružaju fondovi EU u okviru modela javno-privatnog partnerstva kao što je povećanje razine pružanja javnih usluga uz niže troškove, manja razina zaduženosti, te ostvarivanje veće razine sufinanciranja javnih projekata. Uz to, bio je predstavljen praktični primjer provedbe projekata sufinanciranja u području energetske učinkovitosti.

Polaznicima je bio podijeljen i edukativni materijal, te Priručnik za pripremu i provedbu javnih projekata kombiniranjem europskih strukturnih i investicijskih fondova s javno-privatnim partnerstvom koji je izrađen u okviru projekta. Radionice su ocijenjene vrlo visokim ocjenama kao vrlo korisne i istaknuta je potreba za daljnjom edukacijom o ovoj temi uz prilagodbu za lokalnu razinu.

BDP (2017.) – 48,700 milijardi € • BDP po stanovniku (2017.) – 11 806 € • Robni izvoz (2017.) – 13,98 milijardi € • Prihodi od turizma (2017) – 9,49 milijardi € • Prosječni tečaj (2017.) HRK/EUR – 7,46; HRK/USD – 6,62