Mjere poticanja istraživanja i razvoja

Sukladno Ugovoru o pristupanju Hrvatske Europskoj Uniji (Narodne novine, Međunarodni ugovori, broj 2/2012), mjera državne potpore za istraživanje i razvoj temeljena na Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14  i 60/15), završila je istekom 2014. godine.

 

 

 

 

BDP (2016.) – 45, 58 milijardi € • BDP po stanovniku (2016.) – 10 929 € • Robni izvoz (2016.) – 12,3 milijarde € • Prihodi od turizma (2016) – 8,6 milijardi € • Prosječni tečaj (2016.) HRK/EUR – 7,5; HRK/USD – 6,8