listopad 16, 2015

Pozivamo vas na IV. Međunarodni Invest Forum Primorsko goranske županije

Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka u suradnji s Gradom Opatija, Agencijom za investicije i konkurentnost, Hrvatskom gospodarskom komorom – Županijskom komorom Rijeka i Veleposlanstvom Republike Austrije u Hrvatskoj pozivaju Vas na

IV. Međunarodni Invest Forum, 30. listopada 2015. godine, Hotel “Royal” Opatija

Na Forumu će biti predstavljeni projekti s područja Primorsko-goranske županije koji su prijavljeni na indikativnu listu projekata Hrvatske za Investicijski plan za Europu kao i ostali nacionalni, regionalni i lokalni projekti koji nude različite mogućnosti ulaganja na području naše županije. Na Forumu se, pored predstavnika Europske komisije, Vlade i ministarstava, specijaliziranih agencija, domaćih i međunarodnih financijskih institucija i investicijskih fondova, diplomatskih predstavništava u Republici Hrvatskoj, gospodarstvenika, predstavnika lokalne i regionalne samouprave, očekuje značajan broj gospodarstvenika i potencijalnih ulagača iz Austrije i inozemstva.

Forum nudi mogućnost da osim projekata koji se nude, saznate o iskustvima austrijskih ulagača u Hrvatskoj, te da u bilateralnim razgovorima s predlagačima projekata i predstavnicima regionalne samouprave i državnih institucija saznate detalje o projektima sadržanim u Katalogu investicija Primorsko-goranske županije, te uvjetima i poticajima za njihovu realizaciju.

Više informacija zajedno s programom ipoveznicom za registraciju možete pronaći na stranicama INVEST FORUMA.

BDP (2017.) – 48,700 milijardi € • BDP po stanovniku (2017.) – 11 806 € • Robni izvoz (2017.) – 13,98 milijardi € • Prihodi od turizma (2017) – 9,49 milijardi € • Prosječni tečaj (2017.) HRK/EUR – 7,46; HRK/USD – 6,62