lipanj 20, 2018

Predstavnici Agencije na okruglom stolu „Jačanje inovativne Europe“ u Sofiji

Predstavnici Agencije za investicije i konkurentnost – pomoćnica ravnatelja za investicije, Božica Lapić i izvršni koordinator Službe za strateške investicijske projekte RH sudjelovali su 20. lipnja na okruglom stolu u Bugarskoj, Sofiji pod nazivom „Investicijsko-promocijske agencije: Jačanje inovativne Europe“. Okrugli stol je organizirala bugarska investicijska agencija Invest Bulgaria, povodom predsjedavanja Vijećem Europe, a na događaju su sudjelovali predstavnici europskih agencija nadležnih za privlačenje i promociju investicija.
Na okruglom stolu obrađene su teme koje se odnose na: Inovativnu politiku kao temelj konkurentnosti i održivosti u EU; Europsku praksu i modele financiranja i promocije inovacija; Inovatore i što ih očekuje u budućnosti na europskoj i međunarodnoj razini.

BDP (2017.) – 48,700 milijardi € • BDP po stanovniku (2017.) – 11 806 € • Robni izvoz (2017.) – 13,98 milijardi € • Prihodi od turizma (2017) – 9,49 milijardi € • Prosječni tečaj (2017.) HRK/EUR – 7,46; HRK/USD – 6,62