lipanj 6, 2018

Prodaja nekretnina u vlasništvu VILA SAVUDRIJA d.o.o. u stečaju

Sukladno Rješenju Trgovačkog suda u Pazinu određena je prodaja u stečajnom postupku nekretnina u vlasništvu Vila Savudrija d.o.o. Umag u stečaju, putem FINA-e (Financijska agencija u Rijeci).

Prodaja je objavljena 15.1.2018 godine. Druga javna dražba započinje 20.6.2018. godine završava 5.7.2018. godine. Uplata jamčevine je do 11.6.2018. godine.

Više informacija dostupno je na Očevidniku nekretnina FINA-e i u Teaser-VILA-SAVUDRIJA

BDP (2017.) – 48,700 milijardi € • BDP po stanovniku (2017.) – 11 806 € • Robni izvoz (2017.) – 13,98 milijardi € • Prihodi od turizma (2017) – 9,49 milijardi € • Prosječni tečaj (2017.) HRK/EUR – 7,46; HRK/USD – 6,62