Strateški investicijski projekti RH

ZAKON O STRATEŠKIM INVESTICIJSKIM PROJEKTIMA REPUBLIKE HRVATSKE (NN 29/2018)

Prijavu projekta možete podnijeti na Obrascu prijave za proglašenje projekta strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske koji možete preuzeti ovdje zajedno s prijedlozima dodatnih sadržaja:

Obrazac prijave za proglašenje projekta strateškim investicijskim projektom RH

Prijedlog sadržaja investicijskog plana

Prijedlog tablice identifikacije nekretnina u obuhvatu zahvata u prostoru

Kriterije i postupak prijave možete pogledati u niže navedenim sadržajima:

 

 

Od 01.01.2019. nadležno tijelo za investicije u RH je Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – invest@mingo.hr