studeni 12, 2018

TAIEX Regio Studijski posjet Švedskoj 6.-9.11.2018.g.

U okviru programa TAIEX Regio, djelatnici Agencije boravili su u studijskom posjetu Švedskoj. Cilj posjeta bio je upoznavanje sa iskustvima u provedbi projekata širokopojasne mreže na regionalnoj i lokalnoj (općinskoj) razini po modelu JPP-a. Domaćin je bila Swedish Post and Telecom Authority (PTS), a sastanci su održani sa predstavnicima javnog i privatnog sektora iz relevantnih institucija, te predstavnicima udruga i neprofitnih organizacija. Domaćini su predstavili nacionalne ciljeve sukladne Digitalnom planu za Europu i različitim modelima za njihovo postizanje, među kojima je najzastupljeniji model suradnje između javnog i privatnog sektora (JPP i Ugovori o suradnji) na regionalnoj i općinskoj razini. Tijekom sastanaka predstavljeni su najuspješniji projekti: regija Halland, te gradovi Stockholm, Uppsala, i Gävle, te projekti u ruralnim sredinama gdje ne postoji komercijalni interes. Kao ključni faktori za uspješnu provedbu navedeni su: definiranje širokopojasne mreže kao temeljne mreže i tržišna orijentiranost budući da je 95% optičke mreže u vlasništvu općina. Na taj način postignuta je zdrava tržišna utakmica i dostupnost mreže u najudaljenijim naseljima.

BDP (2017.) – 48,700 milijardi € • BDP po stanovniku (2017.) – 11 806 € • Robni izvoz (2017.) – 13,98 milijardi € • Prihodi od turizma (2017) – 9,49 milijardi € • Prosječni tečaj (2017.) HRK/EUR – 7,46; HRK/USD – 6,62