listopad 24, 2017

U Vinkovcima održana radionica “Kombiniranje europskih strukturnih i investicijskih fondova i JPP-a”

Agencija za investicije i konkurentnost u suradnji sa Vukovarsko-srijemskom županijom i Agencijom za razvoj Vukovarsko-srijemske županije HRAST d.o.o. organizirala je u četvrtak, 19. listopada poludnevnu radionicu o mogućnostima kombiniranog financiranja javne infrastrukture. Na radionici je sudjelovalo 30-tak sudionika iz općina i gradova, razvojnih agencija i privatnog sektora.
Model kombiniranja javno-privatnog partnerstva i europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESIF) u okviru Regionalne politike kao i Europskog fonda za strateška ulaganja (EFSU) u okviru Plana ulaganja za EU (tkz.“Junckerovog plana“), te ostalih alternativnih oblika financiranja od naročitog je interesa za zemlje članice koje glavninu izvora financiranja izgradnje javne infrastrukture planiraju u obliku subvencija. Na radionici su predstavljena glavna obilježja JPP-a, mogućnosti korištenja kombiniranja oblika bespovratnih pomoći EU i javno-privatnog partnerstva koje pružaju fondovi EU, procedura pripreme i odobravanja projekata po ovom modelu a predstavljen je i praktični primjer provedbe projekata sufinanciranja u području energetske učinkovitosti.

BDP (2017.) – 48,700 milijardi € • BDP po stanovniku (2017.) – 11 806 € • Robni izvoz (2017.) – 13,98 milijardi € • Prihodi od turizma (2017) – 9,49 milijardi € • Prosječni tečaj (2017.) HRK/EUR – 7,46; HRK/USD – 6,62