Zašto investirati u Hrvatsku?

Cost competitive / Troškovna konkurentnost

Konkurentni troškovi poslovanja.

Return on investments / Atraktivna investicijska destinacija

Preko 15.000 stranih kompanija odabralo je Hrvatsku kao lokaciju za poslovanje.

O%

Hrvatska ima atraktivne porezne poticaje, ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s brojnim zemljama, a ujedno je i dio jedinstvenog carinskog područja EU.

Accessibility / Lokacija

Iznimno povoljan geostrateški položaj Hrvatske mnogim zemljama predstavlja “vrata” ulaska na tržište EU.

Talent

Hrvatska ima učinkovitu, inovativnu, visoko kvalificiranu te višejezičnu radnu snagu s kojom uspjeh ne može izostati.

Investment climate / Investicijska klima

Poslovno orijentirano okruženje koje potiče investicije i osigurava stabilnost.

Agency for investments and competitiveness / Agencija za investicije i konkurentnost

Potpuna, profesionalna i besplatna usluga investitorima.

BDP (2015.) – 43, 92 milijardi € • BDP po stanovniku (2015.) – 10 364 € • Robni izvoz (2015.) – 11,5 milijardi € • Prihodi od turizma (2015) – 7,9 milijardi € • Prosječni tečaj (2015.) HRK/EUR – 7,6; HRK/USD – 6,86