Istarska županija Preuzmi kao PDF

Istarska županija je najzapadnija hrvatska županija i nalazi se gotovo u srcu Europe, što je svakako jedna od strateških prednosti. Nakon Grada Zagreba, najrazvijenija je županija, a istarsko je gospodarstvo raznoliko. Iako je najjača turistička regija, koja ostvaruje jednu trećinu ukupnog prohoda od turizma na razini države, u strukturi gospodarstva turizam je tek na trećem mjestu, a prethode ga prerađivačka industrija, trgovina i usluge. U području industrije razvijena je proizvodnja građevinskog materijala (vapno, cement, cigla, kamen), duhanskih proizvoda, električnih strojeva i uređaja, dijelova za automobilsku industriju, stakla, obrada metala, plastike, drva i dr. Također, tu je i sve snažnija IT industrija, predvođena, svjetski poznatom, tvrtkom Infobip, ali i nizom drugih manjih pred kojima je perspektivna budućnost. Tome pridonose i ulaganja javnog sektora u izgradnju poduzetničke infrastrukture, kao i razne poticajne mjere i programi kreditiranja za poduzetništvo.

Nadalje, valja svakako spomenuti poljoprivredu u koju se sustavno i dugi niz godina ulagalo, što je rezultiralo proizvodima vrhunske kvalitete. Istra je tako danas eno-gastronomski brend, a istarska su maslinova ulja i vina među najboljima na svijetu. Dodatni iskoraci se trenutno čine po pitanju ekološke proizvodnje hrane gdje je postignut veliki napredak.

Istarska županija je regija koja je dostigla iznadprosječni napredak, ali se i dalje razvija, vodeći prvenstveno računa o održivosti. Strateški zemljopisni položaj i dobra prometna povezanost između Europe i Mediterana, prirodne ljepote, bogata povijesne i kulturna baština, kao i suradnja s mnogim regijama u inozemstvu, čine Istru primamljivom destinacijom za strana ulaganja.

[Izvor: ISTARSKA ŽUPANIJA, srpanj 2022.]

Osnovni pokazatelji

BDP EUR 2.666.872.000
Broj stanovnika 195.237
Muškarci 94.483
Žene 100.754
Starosti 0-14 26.035
Starosti 15+ 169.203
BDP po stanovniku EUR 12.684,00
Površina km² 2.813
Izvor: Državni zavod za statistiku: BDP (2020.), Stanovništvo (2021.), Površina (2021.)

Bruto dodana vrijednost po djelatnostimaEUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2020. godinu

Infrastruktura

Autoceste km 127
Širokopojasni priključci broj i gustoća 59.403 / 78%
Broj izdanih građevinskih dozvola 1.582
Izvor: Državni zavod za statistiku: Autoceste (2021.), Građevinske dozvole (2022.) Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti: Širokopojasni priključci (2022.)

Investicije

  Iznos
Inozemna izravna ulaganja milijuni EUR 3.082
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Inozemna izravna ulaganja po djelatnostimil. EUR

Djelatnost Iznos
Vlasnička ulaganja u nekretnine 1.338,70
Proizvodnja duhanskih proizvoda 484,80
Smještaj 469,20
Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 340,40
Poslovanje nekretninama 151,80
Ostalo 297,30
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Inozemna izravna ulaganja po zemlji porijeklamil. EUR

Država Iznos
Njemačka 654,80
Ujedinjeno Kraljevstvo 530,30
Slovenija 471,60
Austrija 390,70
Italija 272,50
Ostalo 762,40
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu prema lokaciji investicijskih objekata i vrstama imovine

Vrsta imovine Iznos (EUR, 000)
Građevinski objekti, prostori i građevine 299.840
Postrojenja i oprema s montažom 188.993
Transportna imovina 27.841
Biološka imovina 2.565
Intelektualna imovina 13.233
Ukupno 539.933
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Najveći investitori

Naziv poduzeća Djelatnost Web
BINA - ISTRA, d. d. GRAĐEVINARSTVO http://www.bina-istra.hr
ČISTA VODA PROJEKT d.o.o. TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA
TDR d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.tdr.hr
AUTO BENUSSI d.o.o. TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA http://www.autobenussi.hr
PLAVA LAGUNA d.d. DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE http://www.plavalaguna.com
MAISTRA d.d. DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE http://www.maistra.hr
Valamar Riviera d.d. DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE http://www.valamar-riviera.com
Arena Hospitality Group d.d. DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE http://www.arenahospitalitygroup.com
MONTRAKER d.o.o. UMJETNOST, ZABAVA I REKREACIJA http://www.montraker .hr
6. MAJ d.o.o. OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPOD. OTPADOM TE DJELAT.I SANACIJE OKOLIŠA http://www.6maj.hr
Izvor: Financijska agencija, podaci za 2022. godinu

Maksimalni intenzitet potpora za ulaganje po Zakonu o poticanju ulaganja

Velika poduzeća Srednja poduzeća Mala i mikro poduzeća
40% 50% 60%
Izvor: Karta regionalnih potpora za Hrvatsku za razdoblje 2022. – 2027.

Međunarodna razmjena

Izvoz po djelatnosti000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Uvoz po djelatnosti000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Izvoz po državi000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Uvoz po državi000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Obrazovanje

Nivo obrazovanja Broj učenika
Dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju program predškolskog odgoja 7.777
Osnovne škole, početak školske godine 15.313
Srednje škole, početak školske godine 6.442
Studenti upisani na stručni I sveučilišni studij prema prebivalištu 4.422
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022./2023. godinu

Broj učenika koji su završili školovanje

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2020./2021. godinu

Broj učenika i ustanova po obrazovnim sektorima

Obrazovni sektor Broj ustanova Broj učenika
Turizam i ugostiteljstvo 9 1.050
Ekonomija, trgovina i poslovna adminsitracija 10 1.001
Elektrotehnika i računalstvo 10 912
Zdravstvo i socijalna skrb 2 444
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija 9 384
Osobne, usluge zaštite i druge usluge 3 260
Poljoprivreda, prehrana i veterina 3 216
Graditeljstvo i geodezija 2 207
Šumarstvo, prerada i obrada drva 1 30
Izvor: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, podaci za 2022./2023. godinu

Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Studenti upisani na visoka učilišta prema znanstvenim i umjetničkim područjima studija

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021./2022. godinu

Visoka učilišta i diplomirani studenti

Naziv Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij
Visoka škola menadžmenta i sigurnosti Securus, Pula - Pola 23
Istarsko Veleučilište u Puli - Pola 25
Sveučilište u Puli – Pola 735
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Poslovna statistika poduzeća

Djelatnost Broj registriranih pravnih osoba Broj zaposlenih osoba Prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenome po djelatnostima
(EUR)
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 448 793 1.215
Rudarstvo i vađenje 29 159 1.496
Prerađivačka industrija 1.699 9.744 1.289
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 90 632 1.712
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 71 1.882 1.287
Građevinarstvo 3.337 5.520 1.038
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 4.130 8.212 1.168
Prijevoz i skladištenje 548 2.131 1.168
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 2.290 9.710 1.337
Informacije i komunikacije 608 1.582 2.041
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 66 1.362 1.613
Poslovanje nekretninama 2.419 448 1.165
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 2.269 2.079 1.339
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 1.385 2.461 1.015
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 198 3.872 1.540
Obrazovanje 251 6.367 1.353
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 272 4.018 1.610
Umjetnost, zabava i rekreacija 1.572 1.556 1.179
Ostale uslužne djelatnosti 2.531 495 1.156
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Nezaposleni

  Stopa
Stopa nezaposlenosti 4,00%
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Nezaposleni po djelatnostima

Djelatnost Broj
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 62
Rudarstvo i vađenje 4
Prerađivačka industrija 385
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 3
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 26
Građevinarstvo 217
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 406
Prijevoz i skladištenje 89
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 629
Informacije i komunikacije 45
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 47
Poslovanje nekretninama 30
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 119
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 235
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 29
Obrazovanje 146
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 81
Umjetnost, zabava i rekreacija 65
Ostale uslužne djelatnosti 130
Neraspoređeno 268
Ukupno 3.016
Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, podaci za 2022. godinu

Registrirani nezaposleni po rodovima zanimanja

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, podaci za 2022. godinu

Kontakti potpornih institucija

Naziv Kontakt Web
ISTARSKA RAZVOJNA AGENCIJA - IDA D.O.O. ida-uprava@ida.hr http://www.ida.hr
HGK – Županijska komora Pula hgkpu@hgk.hr https://www.hgk.hr/
OBRTNIČKA KOMORA ISTARSKE ŽUPANIJE https://www.hok.hr/
ISTARSKA REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA – IRENA d.o.o. irena@irena-istra.hr https://www.irena-istra.hr/hr/podsiteovi/irena/