Karlovačka županija Preuzmi kao PDF

Karlovačka županija smještena je u središnjoj Hrvatskoj i predstavlja poveznicu kontinentalne i primorske Hrvatske te sjecište Europe i jadranske obale. Područje Županije obuhvaća pet gradova (Duga Resa, Karlovac, Ogulin, Ozalj i Slunj), te sedamnaest općina (Barilović, Bosiljevo, Cetingrad, Draganić, Generalski Stol, Josipdol, Kamanje, Krnjak, Lasinja, Netretić, Plaški, Rakovica, Ribnik, Saborsko, Tounj, Vojnić i Žakanje). Županija na površini od 3.626 četvorna kilometra ima 112.596 stanovnika. Karlovačka županija graniči s dvije susjedne države: Republikom Slovenijom i Republikom Bosnom i Hercegovinom, te četiri županije: Zagrebačkom, Sisačko-moslavačkom, Primorsko-goranskom i Ličko-senjskom.

Područje Karlovačke županije nije samo poveznica kontinentalne i primorske Hrvatske, već i raskrižje najvažnijih prometnica koje povezuju Europu s jadranskom obalom. Kroz Karlovačku županiju prolazi jedan od najvažnijih europskih koridora Vb, a Županija je i dio srednjoeuropskog prometnog koridora Route 65.
Ovakav položaj daje značajnu komparativnu prednost u poslovanju i ulaganju, jer su najznačajnije poslovne zone u Karlovačkoj županiji povezane modernim autocestama i u prosjeku udaljene samo oko 95 kilometara od riječke luke, oko 280 kilometara od splitske luke ili 55 kilometara od zračne luke Franjo Tuđman.

Prirodno bogatstvo predstavljaju četiri rijeke: Korana, Mrežnica, Kupa i Dobra. Kupanje u čistim vodama, veslanje, rafting i kanuing, lov u šumama od Draganića do Kleka i Modruša, pješačke staze i staze, biciklističke staze, špilje i mnoge druge prirodne vrijednosti ovog kraja pružaju razne mogućnosti odmora i rekreacije što je dobar temelj za razvoj turizma. Osim toga, posebno su zanimljivi spomenici povijesne arhitekture poput brojnih starih gradova i kaštela te vrijednih sakralnih građevina. Prema turističkim rezultatima za 2021. godinu, ali i ranijih godine, Karlovačka županija je najposjećenija turistička destinacija u kontinentalnoj hrvatskoj, poslije grada Zagreba, sa snažnim zamahom razvoja svih oblika turizma, posebno aktivnog turizma.
Krajem 19. i početkom 20. stoljeća u Karlovcu i susjednim gradovima dolazi do intenzivnog razvoja obrta i industrije, tradicije koja se nastavlja i dan danas.

Gospodarski profil Karlovačke županije danas karakterizira razvijeno poduzetništvo, posebice prerađivačka industrija koja je glavni nositelj razvoja sa širokim spektrom djelatnosti i proizvoda. Najvažnije grane prerađivačke industrije prema ostvarenom ukupnom prihodu su proizvodnja prehrambenih proizvoda i pića, proizvodnja metalnih proizvoda, proizvodnja strojeva i opreme, proizvodnja proizvoda od gume i plastike, proizvodnja drva i proizvoda od drva, proizvodnja tekstila i dr. Visoka kvaliteta izvođenja radova i stručni kadar, uz korištenje najsuvremenije opreme i materijala, rezultiraju snažnim građevinskim sektorom, koji se može pohvaliti izvrsnim referencama u izvođenju raznih objekata i objekata: geotehničkih radova, industrijskih objekata i hidrograđevinskih objekata, objekata prometne infrastrukture, stambenih i poslovnih objekata i dr. ne samo na hrvatskom, već i na tržištu susjednih zemalja.
Poduzetničko okruženje u županiji prepoznaju brojni renomirani poduzetnici u domaćem i stranom vlasništvu. Neki od najvećih su: HS Produkt, PPK – Karlovačka mesna industrija, Tiskara Lana Karlovac, Bjelin, Tvornica turbina Karlovac, General Electric Hrvatska, Heineken Hrvatska, DW Reusables, Wienerberger, Semmelrock Stein + Design, , Infosys Limited i mnogi drugi.

Sektor proizvodnje prehrambenih proizvoda obuhvaća proizvodnju mesa te trajnih i polutrajnih proizvoda od mesa; proizvodnju mlijeka i mliječnih proizvoda; pekarskih proizvoda; proizvodnju i preradu izvornog ogulinskog kiselog zelja i drugo. Kada je riječ o proizvodnji pića, dominira proizvodnja piva nastala sredinom 19. stoljeća, danas predvođena poznatim tržišnim markama Karlovačkog piva. Poslovni subjekti metaloprerađivačke industrije i strojarstva Karlovačke županije usmjereni su na izvoz, uvođenje novih tehnologija, edukaciju stručnih kadrova, certificiranje sustava kvalitete, ekološki prihvatljivu proizvodnju te povezivanje s domaćim i stranim proizvođačima. Proizvodni program je raznolik i može zadovoljiti sve potrebe potencijalnih kupaca i partnera; od kvalitetnog pribora za jelo i posuđa, raznih vrsta alata i alatnih strojeva, raznih vrsta strojne obrade, metalnih konstrukcija, traka i vijaka pa sve do proizvodnje diesel motora i opreme za energetiku, specijalnih alata i opreme, parnih, plinskih i vodnih turbina, brodskih i industrijskih pumpi i hidromehaničke opreme ili proizvodnju jednog od najkvalitetnijih streljačkih oružja na svijetu. Poduzetnici koji proizvode artikle od gume i plastike u Karlovačkoj županiji ulažu u modernizaciju tehnološkog procesa, proširuju proizvodni asortiman i izvoze sve više proizvoda, ali i svojom kvalitetom privlače strane investitore za partnerstvo i daljnja ulaganja. Proizvodni program obuhvaća razne vrste plastične ambalaže, PVC stolariju, izradu kupaonske i vodoinstalaterske opreme, pokrivača za bazene, preradu plastičnih masa raznim tehnikama i drugo. Više od polovice teritorija Karlovačke županije prekriveno je šumama i šumskim zemljištem što predstavlja odličnu osnovu za razvoj drvoprerađivačkog sektora koji ima bogatu tradiciju u primarnoj i finalnoj preradi drva. Sektor obuhvaća proizvodnju piljene građe, ambalaže, građevinske stolarije, podnog materijala, namještaja i dijelova namještaja i drugo. Unatoč dinamičnim izazovima svjetskog tržišta, tekstilna industrija Karlovačke županije zadržala je poziciju značajnog izvoznika orijentacijom na inozemna tržišta i inovacijama u proizvodnom procesu, posebice u proizvodnji raznih vrsta tehničkih tkanina. S druge strane, proizvođači odjeće također ulažu u oblikovanje novih kvalitetnih proizvoda, pa na tržištu postoje prepoznatljivi modni brendovi poduzetnika Karlovačke županije.

[Izvor: Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije, srpanj 2022.]

Osnovni pokazatelji

BDP EUR 1.063.564.000
Broj stanovnika 112.195
Muškarci 54.381
Žene 57.814
Starosti 0-14 14.452
Starosti 15+ 97.743
BDP po stanovniku EUR 9.307,00
Površina km² 3.626
Izvor: Državni zavod za statistiku: BDP (2020.), Stanovništvo (2021.), Površina (2021.)

Bruto dodana vrijednost po djelatnostimaEUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2020. godinu

Infrastruktura

Autoceste km 84
Širokopojasni priključci broj i gustoća 25.571 / 60%
Broj izdanih građevinskih dozvola 248
Izvor: Državni zavod za statistiku: Autoceste (2021.), Građevinske dozvole (2022.) Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti: Širokopojasni priključci (2022.)

Investicije

  Iznos
Inozemna izravna ulaganja milijuni EUR 225
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Inozemna izravna ulaganja po djelatnostimil. EUR

Djelatnost Iznos
Proizvodnja pića 106,90
Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 51,40
Proizvodnja strojeva i uređaja 49,90
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 26,90
Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 7,80
Ostalo -18,00
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Inozemna izravna ulaganja po zemlji porijeklamil. EUR

Država Iznos
Nizozemska 359,20
Njemačka 53,40
Švedska 50,20
Slovenija 21,20
Ujedinjeno Kraljevstvo 11,60
Ostalo -270,60
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu prema lokaciji investicijskih objekata i vrstama imovine

Vrsta imovine Iznos (EUR, 000)
Građevinski objekti, prostori i građevine 156.222
Postrojenja i oprema s montažom 58.550
Transportna imovina 12.271
Biološka imovina 4.122
Intelektualna imovina 2.923
Ukupno 240.138
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Najveći investitori

Naziv poduzeća Djelatnost Web
LANA-KARLOVAČKA TISKARA d.d. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.lana.hr
BJELIN d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.bjelin.hr
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPOD. OTPADOM TE DJELAT.I SANACIJE OKOLIŠA http://www.vik-ka.hr
HS PRODUKT d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.hs-produkt.hr
HEINEKEN HRVATSKA d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.karlovacka.com
P P K d.d. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.ppk.hr
HOTEL MEDITERAN d.o.o. DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE
VALINGE CROATIA d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA
IM ADRIA d.o.o. POSLOVANJE NEKRETNINAMA
KELTEKS d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.solidian-kelteks.com
Izvor: Financijska agencija, podaci za 2022. godinu

Maksimalni intenzitet potpora za ulaganje po Zakonu o poticanju ulaganja

Velika poduzeća Srednja poduzeća Mala i mikro poduzeća
50% 60% 70%
Izvor: Karta regionalnih potpora za Hrvatsku za razdoblje 2022. - 2027.

Međunarodna razmjena

Izvoz po djelatnosti000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Uvoz po djelatnosti000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Izvoz po državi000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Uvoz po državi000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Obrazovanje

Nivo obrazovanja Broj učenika
Dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju program predškolskog odgoja 3.400
Osnovne škole, početak školske godine 7.924
Srednje škole, početak školske godine 3.830
Studenti upisani na stručni I sveučilišni studij prema prebivalištu 2.612
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022./2023. godinu

Broj učenika koji su završili školovanje

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2020./2021. godinu

Broj učenika i ustanova po obrazovnim sektorima

Obrazovni sektor Broj ustanova Broj učenika
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija 5 442
Elektronika i računalstvo 3 387
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija 4 369
Turizam i ugostiteljstvo 4 354
Zdravstvo i socijalna skrb 1 351
Poljoprivreda, prehrana i veterina 3 264
Šumarstvo, prerada i obrada drva 2 231
Graditeljstvo i geodezija 2 195
Osobne, usluge zaštite i druge usluge 2 166
Promet i logistika 2 86
Grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje 1 45
Tekstil i koža 1 17
Izvor: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, podaci za 2022./2023. godinu

Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Visoka učilišta i diplomirani studenti

Naziv Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij
Veleučiliše u Karlovcu 392
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Poslovna statistika poduzeća

Djelatnost Broj registriranih pravnih osoba Broj zaposlenih osoba Prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenome po djelatnostima
(EUR)
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 271 850 1.195
Rudarstvo i vađenje 6 8 1.457
Prerađivačka industrija 644 8.084 1.303
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 35 484 1.621
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 45 775 1.116
Građevinarstvo 597 2.131 1.113
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 895 2.953 1.183
Prijevoz i skladištenje 185 1.651 1.269
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 504 1.002 951
Informacije i komunikacije 130 319 1.866
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 18 483 1.588
Poslovanje nekretninama 67 111 1.102
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 418 630 1.389
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 104 463 983
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 167 2.926 1.538
Obrazovanje 104 2.983 1.380
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 130 2.935 1.563
Umjetnost, zabava i rekreacija 588 406 1.169
Ostale uslužne djelatnosti 1.261 274 1.047
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Nezaposleni

  Stopa
Stopa nezaposlenosti 6,90%
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Nezaposleni po djelatnostima

Djelatnost Broj
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 83
Rudarstvo i vađenje 4
Prerađivačka industrija 337
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 9
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 20
Građevinarstvo 138
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 175
Prijevoz i skladištenje 50
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 257
Informacije i komunikacije 22
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 11
Poslovanje nekretninama 4
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 52
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 69
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 220
Obrazovanje 97
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 177
Umjetnost, zabava i rekreacija 31
Ostale uslužne djelatnosti 116
Neraspoređeno 445
Ukupno 2.317
Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, podaci za 2023. godinu

Registrirani nezaposleni po rodovima zanimanja

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, podaci za 2023. godinu

Kontakti potpornih institucija

Naziv Kontakt Web
JAVNA USTANOVA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE info@ra-kazup.hr https://www.ra-kazup.hr/
Poduzetnički centar Nikola Tesla suzana.novosel@pzk.hr https://www.ra-kazup.hr/
Poduzetnički centar Nikola Tesla bozica.simuncic@pzk.hr https://www.ra-kazup.hr/
Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Karlovac hgkka@hgk.hr https://www.hgk.hr/zupanijska-komora-karlovac
Obrtnička komora Karlovačke županije ok.karlovac@hok.hr https://www.okkz.hr/
Udruženje obrtnika Karlovac uo.karlovac@hok.hr https://www.okkz.hr/
Javna ustanova za poticanje lokalnog razvoja, INOVA_DR info@inovadr.hr https://inovadr.hr/kontakt/