Koprivničko – križevačka županija Preuzmi kao PDF

Koprivničko-križevačka županija smještena je u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske, ukupne površine 1.748 km2 i ima 101.661 stanovnika što ju po veličini čini sedamnaestom županijom u Hrvatskoj.

Administrativni ustroj KKŽ čine 22 općine i 3 grada, a sjedište Županije je grad Koprivnica.
Sa sjeveroistočne strane graniči s Mađarskom, a unutar Republike Hrvatske KKŽ graniči s Međimurskom, Varaždinskom, Zagrebačkom, Bjelovarsko-bilogorskom i Virovitičko-podravskom županijom.
Najznačajnije prometnice u KKŽ su državna cesta DC 41 GP Gola – Koprivnica – Križevci – čvorište Vrbovec 1, državna cesta DC 2 („Podravska magistrala“), poddionica brze ceste Gradec – Križevci od čega 6 km prolazi kroz Koprivničko-križevačku županiju te željezničke pruge na koridoru Rijeka – Budimpešta i Varaždin – Osijek. Postojeći geoprometni položaj KKŽ bit će poboljšan nastavkom izgradnje brze ceste DC 10 Križevci – Koprivnica – granica Mađarske, izgradnjom Podravske brze ceste i dovršetkom izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo – Križevci – državna granica s Mađarskom (PLAN-RAZVOJA-KKZ-ZA-RAZDOBLJE-2021-2027.-6.pdf (pora.com.hr).
Prema gospodarskoj strukturi na području Koprivničko-križevačke županije u 2021. godini bilo je aktivno 1.697 obrta i 2.060 poduzeća od čega: 1.794 mikro, 236 malih, 23 srednjih i 7 velikih poduzeća.

Najznačajnije gospodarske grane su:
• prerađivačka djelatnost (metaloprerađivačka industrija, farmaceutska industrija, prehrambena industrija, drvno-prerađivačka industrija i proizvodnja namještaja, industrija proizvodnje papira i proizvoda od papira);
• energetika;
• trgovina na veliko i malo;
• poljoprivreda;
• građevinarstvo.

Najznačajnij poduzetnici na području KKŽ u gore navedenim djelatnostima su: Podravka d.d., Belupo d.d., Rasco d.o.o., Bauwerk Boen Group d.d., Hartman d.d., Eko papir d.o.o., Vemo trade d.o.o., KTC d.d. i Radnik d.d, Carlsberg Croatia d.o.o. i Mauthner d.o.o.

Prema podacima Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za 2021. godinu na prostoru KKŽ bilo je registrirano ukupno 9.682 poljoprivrednih gospodarstava pri čemu dominira stočarska proizvodnja.

KKŽ ima i značajne turističke potencijale koji se očituju u vinskom (vinske ceste), planinarskom, ciklo, kulturnom, vjerskom, sportskom, lovnom i ribolovnom turizmu te obiluje prirodnom i povijesno-kulturnom baštinom koja predstavlja značajni temelj za različite oblike kontinentalnog turizma s naglaskom na ruralni turizam.

Ukupni prihodi poduzetnika u Koprivničko-križevačkoj županiji u 2021. godini iznosili su 1,82 milijardi EUR što je za 7% više u odnosu na 2020. godinu. Dobit poduzetnika u KKŽ u 2021. godini iznosila je oko 88 mil. EUR što je za 16,8% više u odnosu na 2020. godinu. Vanjskotrgovinska razmjena poduzetnika u 2021. godini iznosila je 180 mil. EUR.

Najznačajniji poduzetnici prema ukupnim prihodima u 2021. godini su Podravka d.d., KTC d.d., Belupo d.d., Radnik d.d., Carlsberg Croatia d.o.o., Mauthner d.o.o., Bauwerk Group Hrvatska d.o.o., Hartmann d.o.o., Poljocentar d.o.o., te Širjan d.o.o.

Najznačajniji poduzetnici prema ukupnoj dobiti u 2021. godini su Podravka d.d., Belupo d.d., KTC d.d., Radnik d.d., Bauwerk Group Hrvatska d.o.o., Eko papir d.o.o., Rasco d.o.o., Vemo trade d.o.o., Hartmann d.o.o., te Carlsberg Croatia d.o.o.

Najznačajniji poduzetnici u 2021. godini prema izvozu su Podravka d.d., Belupo d.d., Bauwerk Group Hrvatska d.o.o., Hartman d.o.o., Mauthner d.o.o., Rasco d.o.o., Eko papir d.o.o., Carsberg Croatia d.o.o., Vemo Trade d.o.o., te Monolitinvest d.o.o.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku prosječna neto plaća po zaposlenom u pravnim osobama za prvo tromjesečje 2022. godine na razini Koprivničko-križevačke županije iznosila je 906 EUR.

Na području KKŽ djeluju i 3 poduzetnička inkubatora: Poduzetnički inkubator Dravska i inkubator kreativnih industrija kojim upravlja Enter Koprivnica d.o.o., Poduzetnički inkubator Đurđevac kojim upravlja Stari grad d.o.o. te Razvojni centar i tehnološki park Križevci kojim upravlja Križevački poduzetnički centar d.o.o.
Važno je spomenuti i ostale poduzetničke potporne institucije koje pružaju podršku poduzetnicima: Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Koprivnica, Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije, Regionalna energetska agencija Sjever i PORA regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije.

Na području Koprivničko-križevačke županije ukupno se nalazi 49 poduzetničkih zona od čega se u njih 29 obavlja gospodarska djelatnost, a ostale zone su planirane ili u izgradnji (https://pora.com.hr/poduzetnicke-zone/).

Koprivničko-križevačka županija prema NUTS 2 podjeli dio je regije Sjeverna Hrvatska i sukladno novoj karti regionalnih potpora intenzitet potpore za poduzetnike može iznositi od 50% do 70%.
KKŽ zajedno s Krapinsko-zagorskom, Međimurskom, Varaždinskom i Zagrebačkom županijom čine regiju Sjeverna Hrvatske u okviru za koju je u studenome 2021. godine usvojen Plan za industrijsku tranziciju Sjeverne Hrvatske. Na razini Plana za industrijsku tranzicije definirano je 5 regionalnih lanaca vrijednosti (u daljnjem tekstu: RLV) koji će se poticati:
 RLV Pametna industrija Sjeverne Hrvatske
 RLV Proizvodnja vozila Sjeverne Hrvatske
 RLV Zdravstvena industrija Sjeverne Hrvatske
 RLV Zeleni rast Sjeverne Hrvatske
 RLV Uslužni sektor visoke dodane vrijednosti Sjeverne Hrvatske.

Na području KKŽ djeluje ukupno 36 škola, od čega su njih 10 srednjoškolske ustanove: 3 gimnazije, 3 srednje škole, 2 strukovne škole, 1 umjetnička i 1 glazbena škola, te 3 Centra izvrsnosti za poticanje darovitih učenika.
Kako bi se poboljšala kvaliteta strukovnog obrazovanja uspostavljen je Centar kompetentnosti KKŽ iz (pod) sektora elektrotehnike i računalstva kojim se rekonstruirala i dogradila zgrada Obrtničke škole Koprivnica te zgrada partnerske ustanove Strukovne škole Đurđevac, a trenutno je u tijeku njihovo opremanje.

Visokoškolsko obrazovanje na području KKŽ odvija se na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima koje je jedno od najstarijih poljoprivrednih i šumarskih učilišta u jugoistočnoj Europi koje djeluje od 1860. godine i na Sveučilištu Sjever u Koprivnici koje je osnovano još 2012. godine, a od nedavno se u Đurđevcu izvodi i novi preddiplomski stručni studij Računarstva i informatike.

[Izvor: PORA Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije, srpanj 2022.]

Osnovni pokazatelji

BDP EUR 1.009.307.000
Broj stanovnika 101.221
Muškarci 49.129
Žene 52.092
Starosti 0-14 14.618
Starosti 15+ 86.603
BDP po stanovniku EUR 9.573,00
Površina km² 174
Izvor: Državni zavod za statistiku: BDP (2020.), Stanovništvo (2021.), Površina (2021.)

Bruto dodana vrijednost po djelatnostimaEUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2020. godinu

Infrastruktura

Autoceste km 0
Širokopojasni priključci broj i gustoća 21.284 / 62%
Broj izdanih građevinskih dozvola 278
Izvor: Državni zavod za statistiku: Autoceste (2021.), Građevinske dozvole (2022.) Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti: Širokopojasni priključci (2022.)

Investicije

  Iznos
Inozemna izravna ulaganja milijuni EUR 139
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Inozemna izravna ulaganja po djelatnostimil. EUR

Djelatnost Iznos
Proizvodnja prehrambenih proizvoda 47,80
Proizvodnja papira i proizvoda od papira 25,90
Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 19,50
Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova 15,20
Proizvodnja pića 10,70
Ostalo 19,40
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Inozemna izravna ulaganja po zemlji porijeklamil. EUR

Država Iznos
Malta 41,40
Danska 35,70
Italija 16,60
Mađarska 15,10
Švicarska 13,00
Ostalo 16,70
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu prema lokaciji investicijskih objekata i vrstama imovine

Vrsta imovine Iznos (EUR, 000)
Građevinski objekti, prostori i građevine 67.571
Postrojenja i oprema s montažom 39.887
Transportna imovina 7.209
Biološka imovina 3.368
Intelektualna imovina 9.084
Ukupno 129.642
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Najveći investitori

Naziv poduzeća Djelatnost Web
PODRAVKA d.d. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.podravka.hr
HARTMANN d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.hartmann-packaging.com
VODNE USLUGE d.o.o. OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPOD. OTPADOM TE DJELAT.I SANACIJE OKOLIŠA http://www.vukz.hr
KTC d.d. TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA http://www.ktc.hr
KOMUNALIJE d.o.o. OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPOD. OTPADOM TE DJELAT.I SANACIJE OKOLIŠA http://www.komundju.hr
CARLSBERG CROATIA d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.carlsberg.hr
ŠIRJAN d.o.o. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO http://www.sirjan.hr
BELUPO d.d. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.belupo.hr
RASCO d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.rasco.hr
RADNIK d.d. GRAĐEVINARSTVO http://www.radnik.hr.
Izvor: Financijska agencija, podaci za 2022. godinu

Maksimalni intenzitet potpora za ulaganje po Zakonu o poticanju ulaganja

Velika poduzeća Srednja poduzeća Mala i mikro poduzeća
50% 60% 70%
Izvor: Karta regionalnih potpora za Hrvatsku za razdoblje 2022. - 2027.

Međunarodna razmjena

Izvoz po djelatnosti000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Uvoz po djelatnosti000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Izvoz po državi000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Uvoz po državi000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Obrazovanje

Nivo obrazovanja Broj učenika
Dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju program predškolskog odgoja 3.661
Osnovne škole, početak školske godine 8.112
Srednje škole, početak školske godine 3.591
Studenti upisani na stručni I sveučilišni studij prema prebivalištu 2.514
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022./2023. godinu

Broj učenika koji su završili školovanje

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2020./2021. godinu

Broj učenika i ustanova po obrazovnim sektorima

Obrazovni sektor Broj ustanova Broj učenika
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija 3 475
Elektrotehnika i računalstvo 2 421
Poljoprivreda, prehrana i veterina 3 409
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija 4 370
Turizam i ugostiteljstvo 4 291
Zdravstvo i socijalna skrb 1 279
Graditeljstvo i geodezija 2 90
Promet i logistika 2 87
Osobne, usluge zaštite i druge usluge 2 85
Šumarstvo, prerada i obrada drva 2 35
Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska industrija 1 18
Tekstil i koža 1 7
Izvor: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, podaci za 2022./2023. godinu

Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Studenti upisani na visoka učilišta prema znanstvenim i umjetničkim područjima studija

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021./2022. godinu

Visoka učilišta i diplomirani studenti

Naziv Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij
Visoko gospodarsko učilište u Križevcima 87
Sveučilište Sjever, Koprivnica 789
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Poslovna statistika poduzeća

Djelatnost Broj registriranih pravnih osoba Broj zaposlenih osoba Prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenome po djelatnostima
(EUR)
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 233 842 1.135
Rudarstvo i vađenje 7 326 1.263
Prerađivačka industrija 601 8.671 1.169
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 45 263 1.514
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 35 599 1.109
Građevinarstvo 455 1.884 1.072
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 905 2.895 1.072
Prijevoz i skladištenje 182 881 1.136
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 312 442 906
Informacije i komunikacije 134 200 1.849
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 21 517 1.702
Poslovanje nekretninama 45 7 1.144
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 341 632 1.324
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 90 212 900
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 57 1.503 1.452
Obrazovanje 89 2.827 1.374
Umjetnost, zabava i rekreacija 133 2.038 1.551
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 434 240 1.147
Ostale uslužne djelatnosti 1.211 247 986
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Nezaposleni

  Stopa
Stopa nezaposlenosti 5,60%
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Nezaposleni po djelatnostima

Djelatnost Broj
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 65
Rudarstvo i vađenje 7
Prerađivačka industrija 314
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 7
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 11
Građevinarstvo 121
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 152
Prijevoz i skladištenje 28
Prijevoz i skladištenje 127
Informacije i komunikacije 14
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 12
Poslovanje nekretninama 6
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 41
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 66
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 202
Obrazovanje 75
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 102
Umjetnost, zabava i rekreacija 19
Ostale uslužne djelatnosti 85
Neraspoređeno 367
Ukupno 1.821
Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, podaci za 2022. godinu

Registrirani nezaposleni po rodovima zanimanja

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, podaci za 2022. godinu

Kontakti potpornih institucija

Naziv Kontakt Web
PORA, Regionalna razvojna agencija info@pora.com.hr http://www.pora.com.hr
Koprivničko-križevačka županija info@kckzz.hr http://www.kckzz.hr
Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu marijan.stimac@kckzz.hr http://www.kckzz.hr