Međimurska županija Preuzmi kao PDF

Međimurska županija je površinom najmanja hrvatska županija, ali snaga njenog gospodarstva te poduzetnost i mentalitet stanovništva svrstavaju je u sam vrh poduzetnih županija Hrvatske. Prerađivačka industrija je okosnica gospodarstva županije, a u novije vrijeme na značaju dobiva i uslužni sektor; sektor informacijskih i telekomunikacijskih usluga, sektor e-mobilnosti te kontinentalni turizam. Obilježja gospodarstva su razvijena prerađivačka industrija te izvozna orijentiranost. Županija se izdvaja u odnosu na ostatak Hrvatske s izrazitim suficitom vanjskotrgovinske bilance. U 2019. godini gospodarstvo Međimurske županije ostvarilo je najveću vrijednost izvoza po glavi stanovnika (s približno 6.580 eura izvoza per capita) u odnosu na ostale županije. Najvažnija izvozna tržišta su Njemačka, Austrija i Slovenija. Mala i srednja poduzeća čine 98% gospodarstva Međimurske županije.

Metaloprerađivačka industrija u Međimurju nije samo jedan od industrijskih sektora i izvor prihoda, nego mnogo više. Iskustvo, znanje i vještine koje imamo danas stjecane su generacijama i oblikovale su metalnu industriju u jednu od najpokretnijih sektora u kojem djeluje 165 poduzeća. Ona, koristeći moderne tehnologije, proizvode različite komponente i završne proizvode, od malih alata do dijelova vjetroelektrana koje izvoze uglavnom u zemlje EU.

Tekstilna i obućarska industrija je imala važnu ulogu u industrijskom razvoju Međimurja u 20. stoljeću i još uvijek predstavlja važan dio gospodarstva. Brojni mali lokalni poduzetnici su održali svoje pozicije na tržištu uz pomoć inovacija, znanja i fleksibilnosti. Također, Međimurje je dom globalnim tekstilnim i obućarskim poduzećima koja postižu najviše standarde produktivnosti i kvalitete proizvoda.

Prehrambena industrija, s tradicijom od preko 100 godina te jakom poljoprivredom danas uspješno raste uz potpuno moderniziranu proizvodnju te brojne certifikate kvalitete.

U Međimurskoj županiji postoji  51 poslovna zona, a trenutačno se razvija još njih sedam. Sve zone su u neposrednoj blizini magistralnih prometnih pravaca te su u potpunosti ili djelomično opremljene infrastrukturom, što ubrzava prihvat investitora. U nekim zonama investitorima se daju poticaji u vidu potpunog oslobađanja ili umanjenja komunalne naknade i doprinosa. Najveće poduzetničke zone su Poslovni park Međimurje, Privredna zona Nedelišće, Industrijska zona Sjever u Prelogu i Industrijska zona Sjever u Donjem Kraljevcu.

Inozemna izravna ulaganja u Međimurskoj županiji se i dalje nastavljaju, a dolaze najviše iz Švedske, SAD-a, Austrije, Luksemburga i Njemačke.

Najznačajnija izravna strana ulaganja, na području Međimurske županije su primjeri poduzeća:

  • Haix obuća (Njemačka) / OBUĆA / 1.163 zaposlena
  • LPT Leggett & Platt (SAD) / ŽICE, ŽIČANE JEZGRE ZA MADRACE I STROJEVI / 367 zaposlenih
  • Hilding Anders (Švedska) / MADRACI I NAMJEŠTAJ / 543 zaposlenih
  • LTH Alucast (Slovenija) / DIJELOVI ZA AUTOMOBILSKU INDUSTRIJU / 222 zaposlena
  • Calzedonia (Italija) / PROIZVODNJA ČARAPA / 380 zaposlenih
  • CETITEC (Njemačka) / RAZVOJ SOFTVERA / 20 zaposlenih
  • FRAMOS Technologies (Njemačka) / OBRADA VIZUALNIH INFORMACIJA / 62 zaposlena

Osim stranih ulaganja, u Međimurju postoje primjeri snažnih lokalnih investicija koje su prisutne na globalnom tržištu. Kompanija Tehnix d.o.o. iz Donjeg Kraljevca vodeća je eko industrija u svijetu, a primjenom interno razvijene tehnologije komunalni otpad postaje gospodarski resurs. Čateks d.d. je jedno od najvećih tekstilnih poduzeća u regiji čiji počeci sežu u 1874. Zahvaljujući tehnološkom razvoju i inovacijama, Čateks se tržišno pozicionirao kao proizvođač tehničkih tkanina i materijala specijalne namijene i veće dodane vrijednosti čiji izvoz u 2021. čini 78,5% prihoda prodaje.

Posljednjih su se godina u županiji intenzivirale investicije u komunalnu infrastrukturu, što je rezultiralo gotovo 100-postotnom pokrivenošću u distribuciji električne energije, vode, plina, telefona, interneta, odvodnje i dr.

Pri Tehničkoj školi Čakovec je otvoren Regionalni centar kompetentnosti u području strojarstva koji pruža bolje uvjete, infrastrukturu i opremu, te konkretniju praktičnu nastavu i vježbe u području strojarstva kako bi učenici bili osposobljeni za buduća radna mjesta ili nastavak školovanja.

Centar znanja Međimurske županije je inicijativa županije kojom se nekadašnja zapuštena vojarna pretvorila u razvojni i živi ekosustav sastavljen od obrazovnih, podupirućih i znanstvenih institucija koje su proaktivna podrška gospodarskom sektoru. Danas unutar Centra znanja djeluju poduzetničke potporne institucije (Javna ustanova za razvoj Međimurske Županije REDEA, Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. i Međimurska energetska agencija d.o.o.); Međimursko veleučilište (MEV) sa studentskim domom i Centrom za održivi razvoj; MIN-Međimurje, Investicije, Nekretnine d.o.o.; Turistička zajednica Međimurske županije i Razvojno-edukacijski centar – Metalska jezgra Čakovec koji provodi projekte metalske i kreativne industrije te medicine.

Diljem Europe Međimurska županija je prepoznata kao destinacija pogodna za ulaganje što potvrđuju brojne nagrade. Četvrti puta se Međimurje nalazi među Top 10 regija za ulaganje u Europskoj uniji. Aktualno je priznanje FDI Magazina (Financial Times) za godinu 2022./23. gdje je u kategoriji MALE EUROPSKE REGIJE BUDUĆNOSTI 2022./23. za Strategija privlačenja investicija, Međimurska županija osvojila 6. mjesto.

[Izvor: Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA, srpanj 2022.]

Osnovni pokazatelji

BDP EUR 1.197.916.000
Broj stanovnika 105.250
Muškarci 51.520
Žene 53.730
Starosti 0-14 16.886
Starosti 15+ 88.364
BDP po stanovniku EUR 11.002,00
Površina km² 729
Izvor: Državni zavod za statistiku: BDP (2020.), Stanovništvo (2021.), Površina (2021.)

Bruto dodana vrijednost po djelatnostimaEUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2020. godinu

Infrastruktura

Autoceste km 22
Širokopojasni priključci broj i gustoća 19.475 / 57%
Broj izdanih građevinskih dozvola 461
Izvor: Državni zavod za statistiku: Autoceste (2021.), Građevinske dozvole (2022.) Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti: Širokopojasni priključci (2022.)

Investicije

  Iznos
Inozemna izravna ulaganja milijuni EUR 130
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Inozemna izravna ulaganja po djelatnostimil. EUR

Djelatnost Iznos
Proizvodnja odjeće 67,50
Proizvodnja prehrambenih proizvoda 20,80
Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 11,00
Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem 8,00
Poslovanje nekretninama 7,50
Ostalo 15,60
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Inozemna izravna ulaganja po zemlji porijeklamil. EUR

Država Iznos
Luksemburg 48,50
Sjedinjene Američke Države 38,30
Austrija 31,70
Italija 23,30
Njemačka 19,40
Ostalo -30,80
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu prema lokaciji investicijskih objekata i vrstama imovine

Vrsta imovine Iznos (EUR, 000)
Građevinski objekti, prostori i građevine 87.568
Postrojenja i oprema s montažom 60.387
Transportna imovina 9.964
Biološka imovina 716
Intelektualna imovina 2.876
Ukupno 163.245
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Najveći investitori

Naziv poduzeća Djelatnost Web
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPOD. OTPADOM TE DJELAT.I SANACIJE OKOLIŠA http://www.medjimurske-vode.hr
MURAPLAST d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.muraplast.com
TEHNIX d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.tehnix.com
b.t.c. d.o.o. TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA http://ww.btc.hr
S-SEČAN d.o.o. PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE
TMT d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.tmt.hr
TUBLA d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://ww.tubla.hr
HAIX Obuća d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.haix.com
LTH Alucast d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.lthcastings.com
SOBOČAN d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.sobocan.hr
Izvor: Financijska agencija, podaci za 2022. godinu

Maksimalni intenzitet potpora za ulaganje po Zakonu o poticanju ulaganja

Velika poduzeća Srednja poduzeća Mala i mikro poduzeća
50% 60% 70%
Izvor: Karta regionalnih potpora za Hrvatsku za razdoblje 2022. – 2027.

Međunarodna razmjena

Izvoz po djelatnosti000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Uvoz po djelatnosti000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Izvoz po državi000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Uvoz po državi000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Obrazovanje

Nivo obrazovanja Broj učenika
Dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju program predškolskog odgoja 4.710
Osnovne škole, početak školske godine 9.220
Srednje škole, početak školske godine 3.563
Studenti upisani na stručni I sveučilišni studij prema prebivalištu 2.368
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022./2023. godinu

Broj učenika koji su završili školovanje

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2020./2021. godinu

Broj učenika i ustanova po obrazovnim sektorima

Obrazovni sektor Broj ustanova Broj učenika
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija 2 510
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija 2 444
Elektrotehnika i računalstvo 1 358
Turizam i ugostiteljstvo 2 280
Zdravstvo i socijalna skrb 1 240
Graditeljstvo i geodezija 1 233
Promet i logistika 1 134
Osobne, usluge zaštite i druge usluge 2 124
Poljoprivreda, prehrana i veterina 2 103
Grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje 1 94
Tekstil i koža 1 89
Šumarstvo, prerada i obrada drva 1 34
Izvor: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, podaci za 2022./2023. godinu

Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Visoka učilišta i diplomirani studenti

Naziv Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij
Međimursko veleučilište u Čakovcu 154
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Poslovna statistika poduzeća

Djelatnost Broj registriranih pravnih osoba Broj zaposlenih osoba Prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenome po djelatnostima
(EUR)
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 135 217 1.125
Rudarstvo i vađenje 7 3 1.212
Prerađivačka industrija 1.019 14.917 1.233
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 58 274 1.635
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 77 457 1.136
Građevinarstvo 1.021 3.209 1.023
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 1.252 2.511 1.057
Prijevoz i skladištenje 226 896 1.092
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 527 882 881
Informacije i komunikacije 226 543 1.730
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 35 418 1.653
Poslovanje nekretninama 114 86 997
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 535 927 1.289
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 154 748 827
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 48 1.288 1.549
Obrazovanje 134 3.130 1.374
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 112 2.162 1.541
Umjetnost, zabava i rekreacija 583 305 1.080
Ostale uslužne djelatnosti 1.164 200 906
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Nezaposleni

  Stopa
Stopa nezaposlenosti 4,50%
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Nezaposleni po djelatnostima

Djelatnost Broj
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 46
Rudarstvo i vađenje 1
Prerađivačka industrija 400
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 2
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 21
Građevinarstvo 167
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 156
Prijevoz i skladištenje 31
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 95
Informacije i komunikacije 22
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 14
Poslovanje nekretninama 2
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 38
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 35
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 167
Obrazovanje 79
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 89
Umjetnost, zabava i rekreacija 17
Ostale uslužne djelatnosti 74
Neraspoređeno 520
Ukupno 1.976
Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, podaci za 2022. godinu

Registrirani nezaposleni po rodovima zanimanja

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, podaci za 2022. godinu

Kontakti potpornih institucija

Naziv Kontakt Web
Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA redea@redea.hr https://www.redea.hr/
ČakRa razvojna agencija Grada Čakovca damira@cakra.hr https://cakra.hr/
Tehnološko-inovacijski centar Međimurje info@ticm.hr https://ticm.hr/
MENEA Međimurska energetska agencija info@menea.hr https://www.menea.hr/
Poduzetnički centar Prelog info@pc-prelog.com https://www.pc-prelog.com/
ACT Grupa info@act-grupa.hr https://act-grupa.hr/