Splitsko – dalmatinska županija Preuzmi kao PDF

Splitsko-dalmatinska županija najveća je hrvatska županija s ukupnom površinom od 14.106 km2, od čega na more otpada 9.566 km2 (ili 30,8% ukupne morske površine Hrvatske).

Smještena na raskrižju cestovnih, željezničkih i pomorskih putova državnog i međunarodnog značaja, Županija ima izvrsne predispozicije za razvoj svih vrsta prometa. Izniman položaj na prirodnom raskrižju putova i dobro razvijena obala dali su čvrste temelje za razvoj brodogradnje, koja je tradicionalno bila jedna od najznačajnijih domaćih industrija, s dva velika brodogradilišta smještena u gradovima Splitu i Trogiru. Istodobno, bogati morski resursi potaknuli su razvoj kako ribarstva, tako i prehrambeno-prerađivačke industrije (najviše prerade ribe i prerade mediteranskih poljoprivrednih proizvoda, poput maslinova ulja, džemova, namaza, meda, tradicionalnih kolača i likera). Paralelno sa snažnim razvojem Županije kao turističke destinacije ide i industrijski razvoj, najizraženiji u poslovnim zonama diljem Županije, a uključuje proizvodnju autodijelova, te proizvodnju metalnih i električnih komponenti.

Osim kvalificirane radne snage zaposlene u brodogradnji, prerađivačkoj industriji, proizvodnji dijelova za automobilsku industriju i ICT sektoru, na Sveučilištu u Splitu studira 22.000 studenata te djeluje 1.100 nastavnika, znanstvenika i istraživača.

Splitsko-dalmatinska županija posljednjih godina bilježi snažan rast turističkog prometa. Autocesta koja povezuje Split s kontinentalnim dijelom Hrvatske (i glavnim gradom Zagrebom) i jugom države (gradom Dubrovnikom), kao i razvoj zračnog prometa popraćen novouvedenim brojnim niskotarifnim letovima, rezultiralo je ekspanzijom broja (uglavnom stranih) turista. Taj rast pratila je izgradnja i obnova mnogih hotela i drugih vrsta smještajnih kapaciteta, kako na obali, tako i na brojnim otocima splitskog arhipelaga, od kojih su najznačajniji otoci Brač, Šolta, Hvar i Čiovo.

Splitsko-dalmatinska županija također je prepoznata kao važno ICT središte. Brzi razvoj ICT projekata i društava (trenutno: više od 300 poslovnih subjekata) pratio je i projekt ICT ŽUPANIJE koji ima za cilj daljnje jačanje sektora kroz sljedeće aktivnosti:

1. Edukacijski centar EDIT ŽUPANIJA popularizira aktivnosti programiranja u osnovnim i srednjim školama, kontinuirano educira programere u svom PICS Training Centru, te održava predavanja i radionice o novim tehnologijama.
2. Predinkubacijski IT centar podržava studentske projekte i studentsko poduzetništvo te je za studente uspostavio PICS@FESB Student Coworking i centar za obuku lokalnih IT tvrtki.
3. Županijski informatički centar koji ima informatički inkubator i coworking prostor za lokalnu informatičku zajednicu s 12 ureda, konferencijskom dvoranom i svom potrebnom opremom.

ICT županija planira proširiti svoje aktivnosti u financiranju i podršci informatičkih programa i aktivnosti, kao i konferencija, istraživačko-razvojnih aktivnosti i inovacija. Posebna pozornost posvetit će se sinergiji IT-a i turističkog sektora kroz razvoj IT turizma i poticanje lokalnih IT rješenja za turizam.

[Izvor: Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije, srpanj 2022.]

Osnovni pokazatelji

BDP EUR 4.160.493.000
Broj stanovnika 423.407
Muškarci 205.299
Žene 218.108
Starosti 0-14 62.619
Starosti 15+ 360.788
BDP po stanovniku EUR 9.302,00
Površina km² 4.540
Izvor: Državni zavod za statistiku: BDP (2020.), Stanovništvo (2021.), Površina (2021.)

Bruto dodana vrijednost po djelatnostimaEUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2020. godinu

Infrastruktura

Autoceste km 131
Širokopojasni priključci broj i gustoća 135.845 / 89%
Broj izdanih građevinskih dozvola 990
Izvor: Državni zavod za statistiku: Autoceste (2021.), Građevinske dozvole (2022.) Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti: Širokopojasni priključci (2022.)

Investicije

  Iznos
Inozemna izravna ulaganja milijuni EUR 2.869
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Inozemna izravna ulaganja po djelatnostimil. EUR

Djelatnost Iznos
Financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova 995,50
Vlasnička ulaganja u nekretnine 700,80
Smještaj 438,30
Gradnja zgrada 97,10
Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 91,20
Ostalo 546,40
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Inozemna izravna ulaganja po zemlji porijeklamil. EUR

Država Iznos
Mađarska 1.034,90
Francuska 889,00
Njemačka 250,10
Ujedinjeno Kraljevstvo 195,60
Bosna i Hercegovina 147,90
Ostalo 351,70
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu prema lokaciji investicijskih objekata i vrstama imovine

Vrsta imovine Iznos (EUR, 000)
Građevinski objekti, prostori i građevine 457.217
Postrojenja i oprema s montažom 208.600
Transportna imovina 98.376
Biološka imovina 4.673
Intelektualna imovina 18.253
Ukupno 802.358
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Najveći investitori

Naziv poduzeća Djelatnost Web
TOMMY d.o.o. TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA http://www.tommy.hr
VODOVOD I KANALIZACIJA, d.o.o. OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPOD. OTPADOM TE DJELAT.I SANACIJE OKOLIŠA http://www.vik-split.hr
HVARSKI VODOVOD d.o.o. OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPOD. OTPADOM TE DJELAT.I SANACIJE OKOLIŠA http://www.hvarskivodovod.hr
TOMMY 1992 d.o.o. POSLOVANJE NEKRETNINAMA
JADROPLOV d.d. PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE http://www.jadroplov.hr
STUDENAC d.o.o. TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA http://www.studenac.hr
VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE, d.o.o. OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPOD. OTPADOM TE DJELAT.I SANACIJE OKOLIŠA http://www.viock.hr
HELIOS FAROS d.d. DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE http://www.heliosfaros.hr
WESTGATE TOWER d.o.o. DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE http://www.westgategroup.hr
OMIAL NOVI d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.aluflexpack.com
Izvor: Financijska agencija, podaci za 2022. godinu

Maksimalni intenzitet potpora za ulaganje po Zakonu o poticanju ulaganja

Velika poduzeća Srednja poduzeća Mala i mikro poduzeća
40% 50% 60%
Izvor: Karta regionalnih potpora za Hrvatsku za razdoblje 2022. - 2027.

Međunarodna razmjena

Izvoz po djelatnosti000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Uvoz po djelatnosti000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Izvoz po državi000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Uvoz po državi000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Obrazovanje

Nivo obrazovanja Broj učenika
Dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju program predškolskog odgoja 15.804
Osnovne škole, početak školske godine 35.029
Srednje škole, početak školske godine 17.886
Studenti upisani na stručni I sveučilišni studij prema prebivalištu 13.847
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022./23. godinu

Broj učenika koji su završili školovanje

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2020./2021. godinu

Broj učenika i ustanova po obrazovnim sektorima

Obrazovni sektor Broj ustanova Broj učenika
Turizam i ugostiteljstvo 16 2.236
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija 9 1.989
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija 12 1.525
Elektrotehnika i računalstvo 10 1.349
Promet i logistika 4 1.136
Zdravstvo i socijalna skrb 3 1.027
Osobne, usluge zaštite i druge usluge 8 698
Graditeljstvo i geodezija 3 684
Poljoprivreda, prehrana i veterina 2 434
Grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje 3 365
Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska industrija 2 204
Šumarstvo, prerada i obrada drva 2 140
Tekstil i koža 1 112
Izvor: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, podaci za 2022./2023. godinu

Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Studenti upisani na visoka učilišta prema znanstvenim i umjetničkim područjima studija

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021/2022. godinu

Visoka učilišta i diplomirani studenti

Naziv Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij
Visoka škola za inspekcijski i kadrovski menadžment u pomorstvu, Split 29
Visoka škola za menadžment dizajn Aspira, Split 68
Ekonomski fakultet, Split 609
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, Split 547
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Split 220
Kemijsko-tehnološki fakultet, Split 127
Kineziološki fakultet, Split 171
Pravni fakultet, Split 322
Filozofski fakultet, Split 382
Sveučilište u Splitu – Sveučilišni odjel za stručne studije 441
Medicinski fakultet, Split 167
Pomorski fakultet, Split 208
Prirodoslovno-matematički fakultet, Split 186
Sveučilišni odjel za forenzične znanosti, Split 46
Sveučilišni odjel za studije mora, Split 41
Sveučilišni odjel zdravstvenih studija, Split 128
Katolički bogoslovni fakultet, Split 39
Umjetnička akademija, Split 133
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Poslovna statistika poduzeća

Djelatnost Broj registriranih pravnih osoba Broj zaposlenih osoba Prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenome po djelatnostima
(EUR)
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 474 1.226 1.039
Rudarstvo i vađenje 67 270 1.228
Prerađivačka industrija 2.278 13.213 1.211
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 126 1.193 1.673
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 120 2.521 1.284
Građevinarstvo 3.678 10.573 1.080
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 5.139 21.125 1.114
Prijevoz i skladištenje 1.503 6.144 1.289
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 3.780 8.812 1.083
Informacije i komunikacije 952 2.696 1.888
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 122 2.773 1.610
Poslovanje nekretninama 1.713 617 1.209
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 2.933 4.739 1.367
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 1.989 4.124 1.020
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 263 9.495 1.495
Obrazovanje 484 13.784 1.448
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 477 9.782 1.698
Umjetnost, zabava i rekreacija 2.555 3.090 1.242
Ostale uslužne djelatnosti 4.946 1.876 1.039
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Nezaposleni

  Stopa
Stopa nezaposlenosti 13,80%
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Nezaposleni po djelatnostima

Djelatnost Broj
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 338
Rudarstvo i vađenje 37
Prerađivačka industrija 2.165
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 9
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 148
Građevinarstvo 1.507
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 3.081
Prijevoz i skladištenje 960
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 3.116
Informacije i komunikacije 211
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 156
Poslovanje nekretninama 125
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 742
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 1.121
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 1.315
Obrazovanje 789
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 633
Umjetnost, zabava i rekreacija 344
Ostale uslužne djelatnosti 1.163
Neraspoređeno 3.205
Ukupno 21.165
Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, podaci za 2022. godinu

Registrirani nezaposleni po rodovima zanimanja

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, podaci za 2022. godinu

Kontakti potpornih institucija

Naziv Kontakt Web
Javna ustanova RERA S.D. za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije ana.bulicic@rera.hr http://www.rera.hr/