Zadarska županija Preuzmi kao PDF

Zadarska županija smještena je na središnjem dijelu hrvatske obale Jadrana i po svom geoprometnom položaju ima ključnu ulogu u povezivanju sjevernog i južnog dijela Republike Hrvatske. Ukupna površina županije je 7.276 km2. Kopnena površina iznosi 3.646 km2, morska površina 3.630 km2.

Duljina obalne crte Zadarske županije je 22 % ukupne hrvatske obale odnosno oko 1200 km obale, sa 116 otoka od kojih je 17 naseljeno, s tim da Zadarskoj županiji pripada 11,6 % hrvatskih teritorijalnih voda. S obzirom na njezina prirodno–geografska obilježja, županija je podijeljena na sedam prostorno-razvojnih i geomorfoloških cjelina, i to: Zadarska urbana regija, Zadarski otoci, Ravnokotarski zaobalni prostor, Prostor podvelebitskog kanala, Bukovica, Ličko-pounski prostor te Otok Pag (dio).

Zadarska županija ima 34 jedinice lokalne samouprave, od čega 6 gradova i 28 općina s ukupno 160.340 stanovnika (prema popisu stanovništva iz 2021. godine). Najveći grad i administrativno središte županije je Zadar, po veličini peti grad u Hrvatskoj. Zadar je urbano središte sjeverne Dalmacije, administrativno, gospodarsko, kulturno i političko središte regije. Grad je to tri tisuće godina duge povijesti i bogate kulturne tradicije i baštine.

Grad Zadar je i veliki sveučilišni centar Hrvatske. Sveučilište u Zadru osnovano je još davne 1396. godine te je jedno od najstarijih u Europi. Sastoji se od 27 sveučilišnih odjela koje pohađa oko 6.000 studenata. Za organiziranje i promicanje znanstveno-istraživačkog rada, Sveučilište je kao posebne ustrojbene jedinice osnovalo četiri znanstveno-istraživačka centra. Osim toga, na Sveučilištu djeluju i dva nastavna centra: Centar za tjelovježbu i studentski sport te Centar za strane jezike.

Razvedena obala s brojnim otočićima, kristalno čisto more te predivna i raznolika vegetacija, neka su od prirodnih bogatstava kojima obiluje Zadarska županija. Nacionalni park Paklenica, tri parka prirode (Telašćica, Velebit i Vransko jezero) te brojna zaštićena prirodna područja posebna su obilježja bogatstva Zadarske županije. Sve te prirodne ljepote uz bogatstva kulturno-povijesne baštine, temelj su uspješnog turizma kao glavne gospodarske grane u razvoju Zadarske županije.

Uz turizam, prehrambeno-prerađivačka industrija, ribarstvo, marikultura i pomorstvo ključne su gospodarske grane za cjelokupni razvoj Zadarske županije.
Zadarska županija ima posebno značajan potencijal u razvoju nautičkog turizma. U usporedbi s ostalim primorskim županijama, ima najveći akvatorij (1.155.124 m2), najveći broj nautičkih luka (47) te najveći broj sidrišta na svom području (41 % od ukupnog broja sidrišta RH).

Zadarska županija predvodnik je marikulture i ribarstva u Hrvatskoj te je ovaj sektor jedan od najvažnijih izvoznih aduta. U Zadarskoj županiji ulovi se i istovaruje više od 50 % ukupnog ulova ribe na hrvatskoj strani Jadrana. U županiji postoje čak 3 od ukupno 4 uzgajališta tune registrirana u Republici Hrvatskoj, a osim plave ribe, Zadarska županija vodeća je i u uzgoju bijele ribe, posebno orade i brancina. Prerada ribe u Zadarskoj županiji ima stoljetnu tradiciju. Prve tvornice za konzerviranje ribe na Jadranu bile su upravo u Zadru, a prerađivački kapaciteti ribe u Zadarskoj županiji zauzimaju važno mjesto u ribljoj industriji Hrvatske.

Prostor Ravnih kotara jedan je od najplodonosnijih poljoprivrednih područja u Republici Hrvatskoj te svakako najznačajniji kraj Jadranske Hrvatske po udjelu obradivih poljoprivrednih površina. Zahvaljujući plodnim Ravnim kotarima, Zadarska županija ima veliki poljoprivredni potencijal s posebnim naglaskom na ekološku proizvodnju. Ovdje se proizvode vrhunska vina, najbolje ocijenjena maslinova ulja i sirevi te uzgaja kvalitetno voće i povrće.

Zadarska županija vodeća je u Hrvatskoj po ulaganjima u obnovljive izvore energije, posebice u području korištenja potencijala energije vjetra. U posljednjih nekoliko godina izgrađeno je još nekoliko vjetroelektrana u županiji, i to: Benkovac, Obrovac i Gračac. Ukupna nazivna snaga izgrađenih i puštenih u uporabu vjetroagregata u Zadarskoj županiji je 103,2 MW, uz značajno smanjenje emisije štetnog CO2 (oko 130.000 tona godišnje), što doprinosi ostvarenju ciljeva energetske politike EU-a.
Na području Zadarske županije, potencijal Sunčeve energije iznosi oko 4,9 milijuna GWh dozračene energije ukupnog Sunčeva zračenja godišnje. Uzimajući u obzir izgradnju solarne elektrane od 1,5 do 2 milijuna eura po MW instalirane snage, možemo zaključiti da postoji mogućnost značajnog potencijalnog financijskog ulaganja u energetski sektor na području Zadarske županije.

Na području Zadarske županije postoje infrastrukturno opremljene poslovne zone spremne za prihvat investitora:
• PZ Lonići – Bibinje 50 ha
• PZ Gromica – Bibinje 250 ha
• PZ Zemunik Donji – Smoković 70 ha
• PZ Crno 400 ha
• PZ Murvica Jug 68 ha
• PZ Poličnik – Grabi 55 ha
• Uključujući skladišno-teretni prostor tvrtke Kepol Terminal d.o.o. za skladištenje i prodaju kemikalija i krutih naftnih derivata unutar industrijske zone Gaženica kapaciteta 60.000 m3.

U blizini poslovnih zona nalaze se luka Gaženica i Zračna luka Zadar. Industrijsko-skladišni i teretno-lučki prostor optimalno je lociran u odnosu na grad i glavne prometne pravce autoceste, željezničkog, pomorskog i zračnog prometa. Ribarska i trajektna luka za kružna putovanja, teretna, RO-RO i kontejnerska luka te putnička luka Gaženica, omogućile su istovremeni ukrcaj i iskrcaj putnika, automobila i tereta.
Zračna luka Zadar udaljena je samo 7 km od luke Gaženica te je izravno povezana četverotračnom cestom D424 Zadar, 17,6 km s autocestom A1 (Zadar II – Sveti Rok – Bosiljevo – Zagreb), a od Zagreba autocestom sa svim susjednim europskim zemljama. Zračnim letovima povezana je s više od 60 odredišta i ima kapacitet za 1,2 milijuna putnika.
Zračna luka Zadar moći će prihvatiti i zrakoplove za duge letove zahvaljujući projektu produžene uzletno-sletne staze koji predviđa cjelovitu rekonstrukciju i proširenje uzletno-sletne staze dužine 700 metara. Razvoj Zračne luke Zadar s fokusom na produljenje uzletno-sletne staze uvršten je na popis strateških projekata Republike Hrvatske. Osim modernizacije željeznice i povezivanja s lukom Gaženica, cilj je postići intermodalnost prometa.

[Izvor: Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, srpanj 2022.]

Osnovni pokazatelji

BDP EUR 1.775.851.000
Broj stanovnika 159.766
Muškarci 78.193
Žene 81.573
Starosti 0-14 23.264
Starosti 15+ 136.502
BDP po stanovniku EUR 10.572,00
Površina km² 3.646
Izvor: Državni zavod za statistiku: BDP (2020.), Stanovništvo (2021.), Površina (2021.)

Bruto dodana vrijednost po djelatnostimaEUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2020. godinu

Infrastruktura

Autoceste km 74
Širokopojasni priključci broj i gustoća 48.292 / 81%
Broj izdanih građevinskih dozvola 1.295
Izvor: Državni zavod za statistiku: Autoceste (2021.), Građevinske dozvole (2022.) Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti: Širokopojasni priključci (2022.)

Investicije

  Iznos
Inozemna izravna ulaganja milijuni EUR 1.299
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Inozemna izravna ulaganja po djelatnostimil. EUR

Djelatnost Iznos
Vlasnička ulaganja u nekretnine 697,20
Vodeni prijevoz 202,80
Proizvodnja metala 179,30
Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti 65,30
Popravak i instaliranje strojeva i opreme 30,90
Ostalo 123,20
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Inozemna izravna ulaganja po zemlji porijeklamil. EUR

Država Iznos
Austrija 349,30
Njemačka 211,00
Slovenija 188,20
Slovačka 120,90
Nizozemska 103,40
Ostalo 326,00
Izvor: Hrvatska narodna banka, 1993. - 2022.

Bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu prema lokaciji investicijskih objekata i vrstama imovine

Vrsta imovine Iznos (EUR, 000)
Građevinski objekti, prostori i građevine 168.182
Postrojenja i oprema s montažom 98.769
Transportna imovina 18.690
Biološka imovina 2.771
Intelektualna imovina 3.011
Ukupno 302.588
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Najveći investitori

Naziv poduzeća Djelatnost Web
KOMUNALAC d.o.o. OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPOD. OTPADOM TE DJELAT.I SANACIJE OKOLIŠA http://www.cistoca-zadar.hr
ALUFLEXPACK NOVI d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.aluflexpack.com
PUNTA SKALA d.o.o. DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE http://www.falkensteiner.com
EKO d.o.o. OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPOD. OTPADOM TE DJELAT.I SANACIJE OKOLIŠA http://ww.eko-go.hr
TANKERSKA PLOVIDBA d.d. PRIJEVOZ I SKLADIŠTENJE http://www.tankerska.hr
VODOVOD-VIR d.o.o. OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPOD. OTPADOM TE DJELAT.I SANACIJE OKOLIŠA http://www.vir.hr
VODOVOD POVLJANA d.o.o. OPSKRBA VODOM; UKLANJANJE OTPADNIH VODA, GOSPOD. OTPADOM TE DJELAT.I SANACIJE OKOLIŠA http://www.vodovodpovljana.hr
KREKIĆ AVANGARD d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.krekic-avangard.hr
LTH Metalni lijev d.o.o. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA http://www.lthcastings.com
JADRAN-TUNA d.o.o. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO http://www.jadran-tuna.hr
Izvor: Financijska agencija, podaci za 2022. godinu

Maksimalni intenzitet potpora za ulaganje po Zakonu o poticanju ulaganja

Velika poduzeća Srednja poduzeća Mala i mikro poduzeća
40% 50% 60%
Izvor: Karta regionalnih potpora za Hrvatsku za razdoblje 2022. – 2027.

Međunarodna razmjena

Izvoz po djelatnosti000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Uvoz po djelatnosti000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Izvoz po državi000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Uvoz po državi000 EUR

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Obrazovanje

Nivo obrazovanja Broj učenika
Dječji vrtići i druge pravne osobe koje ostvaruju program predškolskog odgoja 5.893
Osnovne škole, početak školske godine 13.441
Srednje škole, početak školske godine 6.438
Studenti upisani na stručni I sveučilišni studij prema prebivalištu 4.487
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022./2023. godinu

Broj učenika koji su završili školovanje

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2020./2021. godinu

Broj učenika i ustanova po obrazovnim sektorima

Obrazovni sektor Broj ustanova Broj učenika
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija 6 782
Ekonomija, trgovina i poslovna administracija 5 754
Turizam i ugostiteljstvo 3 667
Elektrotehnika i računalstvo 2 394
Zdravstvo i socijalna skrb 1 368
Poljoprivreda, prehrana i veterina 1 337
Promet i logistika 2 317
Osobne, usluge zaštite i druge usluge 3 240
Grafička tehnologija i audio-vizualno oblikovanje 1 176
Graditeljstvo i geodezija 2 116
Šumarstvo, prerada i obrada drva 2 84
Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska industrija 1 69
Tekstil i koža 1 43
Izvor: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, podaci za 2022./2023. godinu

Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Studenti upisani na visoka učilišta prema znanstvenim i umjetničkim područjima studija

Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021./2022. godinu

Visoka učilišta i diplomirani studenti

Naziv Studenti koji su diplomirali/završili sveučilišni ili stručni studij
Sveučilište u Zadru 1.044
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2021. godinu

Poslovna statistika poduzeća

Djelatnost Broj registriranih pravnih osoba Broj zaposlenih osoba Prosječne mjesečne bruto plaće po zaposlenome po djelatnostima
(EUR)
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 342 1.769 1.189
Rudarstvo i vađenje 35 216 1.210
Prerađivačka industrija 797 3.521 1.114
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 62 387 1.595
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 64 1.400 1.105
Građevinarstvo 1.464 3.409 1.006
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 1.578 7.522 1.094
Prijevoz i skladištenje 485 2.086 1.275
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 1.480 3.011 1.114
Informacije i komunikacije 212 467 1.536
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 21 1.202 1.793
Poslovanje nekretninama 528 226 1.141
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 843 1.274 1.357
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 827 1.492 1.028
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 198 4.169 1.510
Obrazovanje 186 5.041 1.441
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 196 3.638 1.583
Umjetnost, zabava i rekreacija 1.029 1.006 1.144
Ostale uslužne djelatnosti 1.572 357 1.105
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Nezaposleni

  Stopa
Stopa nezaposlenosti 6,70%
Izvor: Državni zavod za statistiku, podaci za 2022. godinu

Nezaposleni po djelatnostima

Djelatnost Broj
Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 104
Rudarstvo i vađenje 9
Prerađivačka industrija 328
Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 3
Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 37
Građevinarstvo 220
Trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikla 467
Prijevoz i skladištenje 140
Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 559
Informacije i komunikacije 37
Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 30
Poslovanje nekretninama 18
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 104
Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 175
Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje 131
Obrazovanje 178
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 124
Umjetnost, zabava i rekreacija 59
Ostale uslužne djelatnosti 204
Neraspoređeno 500
Ukupno 3.427
Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, podaci za 2022. godinu

Registrirani nezaposleni po rodovima zanimanja

Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje, podaci za 2022. godinu

Kontakti potpornih institucija

Naziv Kontakt Web
Javna ustanova Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA zadra@zadra.hr https://www.zadra.hr/hr/
Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija info@inovacija-zadar.hr http://www.inovacija-zadar.hr
Agencija za ruralni razvoj Zadarske županije AGRRA ivica.pintur@agrra.hr http://www.agrra.hr