5. Karlovac County

October 17, 2023

Business Zone Draganić

October 17, 2023

Business Zone Žakanje

November 25, 2022

Business zone “Vrtača”

November 25, 2022

Economic zone Bosiljevo

November 14, 2022

Business zone Lug

August 30, 2022

Working Zone Maletići