January 2, 2015

Na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu

Ostale va┼żne odredbe odnose se na projekte male vrijednosti, definiran je novi minimalni rok trajanja ugovora, izmijenjene su definicije javnog i privatnog partnera, te je regulirano pripajanje Agencije za JPP Agenciji za investicije i konkurentnost.