lipanj 15, 2022

Hrvatska skočila za 13 mjesta na ljestvici konkurentnosti

Lausanne, Švicarska, 15. lipnja 2022 – Hrvatska je u ovogodišnjem izvješću Svjetskog centra za konkurentnost za 2022. godinu zauzela mjesto od ukupno 63 svjetske ekonomije, što je rast za 13 mjesta u odnosu na prošlu godinu (najveći rast od svih zemalja koje se mjere).

Ljestvica konkurentnosti švicarskog Instituta za razvoj poslovnog upravljanja (IMD)  mjeri koliko dobro zemlje upravljaju svojim resursima i kompetencijama kako bi omogućile dugoročno stvaranje novih vrijednosti. Metodologija IMD-a temelji se na analizi 4 faktora konkurentnosti, i to: gospodarski rezultati, efikasnost javnog sektora, efikasnost poslovnog sektora te infrastruktura, koristeći pritom 20 indikatora, 5 za svako područje.

Hrvatska je u 2022. godini zabilježila rast po svim faktorima konkurentnosti dok su najveća poboljšanja zabilježena u području gospodarskih rezultata te u efikasnosti javnog i poslovnog sektora.

Značajni pozitivni pomaci u hrvatskog gospodarstvu prepoznati su i zabilježeni u sljedećim indikatorima:

WCY 2021 WCY 2022
1.       Stanje proračuna opće države

2.       Birokracija

3.       Pravni i regulatorni okvir

4.       Bruto investicije u stalni kapital – realni rast

5.       Realni rast BDP-a po glavi stanovnika

6.       Realni rast BDP-a

7.       Radna snaga – dugoročni rast

8.       Izvoz komercijalnih usluga (mlrd USD)

9.       Prilagodljivost politike Vlade

-0,57

1,10

1,97

-2,94

-7,96

-8,4

1,00

9,69

1,84

3,32

2,27

3,35

7,58

14,66

10,4

2,98

16,72

3,85

Rezultati ovogodišnje ankete provedene među višim rukovoditeljima u gospodarstvu (prosječno anketirano 100 rukovoditelja po gospodarstvu) ukazuju kako hrvatski gospodarstvenici kao  5 ključnih pozitivnih čimbenika u hrvatskom gospodarstvu percipiraju:

  1. visoko kvalificiranu radnu snagu
  2. kvalitetu obrazovnog sustava
  3. pouzdanu infrastrukturu
  4. dobar pristup financiranju
  5. visoku razinu troškovne konkurentnost