Intelektualno vlasništvo

Hrvatska je svjesna činjenice da je u današnjem svijetu unapređenje proizvoda i proizvodnih procesa ključ opstanka velikih globalnih kompanija, koje ulažu ogromna sredstva u proces istraživanja i razvoja novih proizvoda i tehnologija.

U takvom okruženju intelektualno vlasništvo je postalo najvrjednija stavka u imovini kompanije i jedna od vrlo bitnih komponenti poslovnog svijeta uopće. Uvidjevši to Republika Hrvatska je krajem 2003. donijela niz zakona o zaštiti intelektualnog vlasništva tako da je naše zakonodavstvo potpuno usklađeno s pravilima EU.

Važno je napomenuti da je Hrvatska postala članicom svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO) i potpisnik je svih važnijih međunarodnih ugovora koji su vezani za intelektualno vlasništvo. Kao članica WTO-a, Hrvatska je stranka i Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualnog vlasništva (TRIPS).

Glavni nositelj svih zadaća u praćenju , analiziranju i prijedlozima za implementaciju novih propisa i pravnih instituta u RH je Državni zavod za intelektualno vlasništvo. (www.dziv.hr)